กศน.ตรัง คว้ารางวัลแสนครูดี และลูกจ้างประจำดีเด่นนายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นางอธิชา รจนะ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นำบุคลากรร่วมงาน วันสถาปนา กศน. วันที่ 4 มีนาคม 2555 ณ ลานหน้าสำนักงานคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ในการนี้ นายพิน เบ็ญระเหม ลูกจ้างประจำ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ได้รับรางวัลลูกจ้างประจำดีเด่น ระดับประเทศ และนางละออง  ภู่กลาง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวสุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ได้รับรางวัล หนึ่งแสนครูดี

โดย.. ครูโอ๋ 203.172.142.18   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

4 มี.ค.2555  เวลา 15:33 น.
โดย.. ครูโอ๋ 203.172.142.18  

 

 ความคิดเห็นที่ 2

4 มี.ค.2555  เวลา 15:34 น.
โดย.. ครูโอ๋ 203.172.142.18  

ซ้าย นางละออง ภู่กลาง ขวา นางสาวสุดา หาญวัฒนกุล


 ความคิดเห็นที่ 3

4 มี.ค.2555  เวลา 15:34 น.
โดย.. ครูโอ๋ 203.172.142.18  

เกียรติบัตร "หนึ่งแสนครูดี"    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน