ประมงหย่อนปะการังเทียมลงทะเลตรังเพิ่มพันธุ์สัตว์น้ำ


ประมงจังหวัดตรัง นำปะการังเทียม 315 แท่ง วางในทะเล และได้จัดสรรงบประมาณของจังหวัดบางส่วนในการนำมาผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อนำไปปล่อยตามแหล่งปะการังเทียมที่มีการจัดสร้างไว้ ซึ่งคาดว่าน่าจะใช้งบประมาณกว่า 1 ล้านบาท และคงจะดำเนินการในช่วงปีนี้อย่างแน่นอน
       
       เมื่อวันที่ 9 ก.พ. นายสุริยะ วิฑูรย์พันธุ์ ประมงจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายสิทธิสาร ศรีชุมพวง ผู้ช่วยประมงจังหวัดตรัง ร่วมกับทีมงานจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝั่งอันดามัน นำปะการังเทียม ซึ่งป็นแท่งคอนกรีตจำนวน 315 แท่ง ออกไปวางในทะเลตรังตามโครงการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งทอง ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง จากทั้งหมดจำนวนกว่า 1,900 แท่ง ซึ่งเคยนำไปวางมาแล้วใน 2 พื้นที่ของอำเภอสิเกา ได้แก่ หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อหิน และ หมู่ที่ 7 ตำบลไม้ฝาด ด้วยงบประมาณ 9,250,000 บาท จากงบ CEO รวมกับ กรมประมง ซึ่งมีการ ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2528 เป็นต้นมา
       
       ทั้งนี้ การจัดวางปะการังเทียม เพื่อเป็นการจัดสร้างแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเล โดยปะการังเทียมจะเป็นส่วนในการช่วยเพิ่มปริมาณทรัพยากรทางทะเล ให้เพิ่มมากขึ้นตามธรรมชาติ หรือเรียกได้ว่า เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำตามธรรมชาติ ทำให้ทรัพยากรทางทะเลกลับมาอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น และยังเป็นการเพิ่มแหล่งหลบภัยธรรมชาติของสัตว์น้ำ เนื่องจากการวางแนวปะการังเทียม จะมีการคำนวณจุดที่เคยมีสัตว์น้ำอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ต้องมาถูกรบกวนด้วยภัยจากธรรมชาติ และภัยจากมนุษย์ ที่นำเครื่องมือพาณิชย์ เช่น อวนรุนและอวลลาก มาใช้ในการจับสัตว์ทะเล และที่สำคัญ เป็นการลดปัญหา ความขัดแย้งระหว่างชาวประมงพื้นบ้านกับประมง พาณิชย์
       
       นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกใช้กับชาวประมง ได้รู้จักใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำให้เกิดประโยชน์มากที่สุด รวมทั้งเป็นการส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้านในพื้นที่ ให้สามารถอยู่รอดได้ และเป็นการขจัดปัญหาความยากจน โดยหลังจากที่ทางกรมประมงได้มีการดำเนินโครงการจัดสร้างปะการังเทียมมาแล้วตั้งแต่ปี 2528 ทำให้ทรัพยากรทางทะเล กลับมาอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นกว่า 70% ของแต่ละพื้นที่ ซึ่งเป็นที่พอใจของชาวประมงพื้นบ้านเป็นอย่างมาก
       
       นายสุริยะ วิฑูรย์พันธุ์ ประมงจังหวัดตรัง กล่าวว่า หลังจากมีการวางปะการังเทียมแล้ว ต่อไปจะมีการจัดสรรงบประมาณของจังหวัดบางส่วน ในการนำมาผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ทั้ง กุ้ง หอย ปู ปลา เพื่อนำไปปล่อยตามแหล่งปะการังเทียมที่มีการจัดสร้างไว้ เพื่อเป็นการช่วยกระตุ้น การขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำในทะเลที่มีอยู่เดิมให้เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งคาดว่า น่าจะใช้งบประมาณกว่า 1 ล้านบาท และคงจะดำเนินการในช่วงปีนี้อย่างแน่นอนที่มา :  http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9500000016458

โดย.. บก.ตั้ม (tumcyber) ส่งข้อความหลังไมค์ 58.8.90.84   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน