สาขาวิชาศิลปะการแสดง ม.อ.ตรัง จัดค่ายศิลปกรรมสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดโครงการค่ายศิลปกรรมขึ้น ระหว่างวันที่ 2-30 เมษายน 2555 ณ อาคารกิจกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เลือกเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะแขนงต่างๆ ที่ตนมีความชอบ และถนัด เช่น นาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย มโนราห์ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้พลังและคุณค่าของศิลปะมีส่วนในการขัดเกลาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชน เปิดรับเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 6 – 13 ปี เข้าร่วมกิจกรรม โดยแบ่งออกเป็นสามกิจกรรม คือ กิจกรรมนาฏศิลป์ กิจกรรมดนตรีไทย และกิจกรรมมโนราห์ รับจำนวนจำก้ด ค่าสมัครเพียงคนละ 3,500 บาท (รวมค่าอุปกรณ์ ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ และค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการต่างๆ) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โทร. 075-201728 075-201731 ในวันและเวลาราชการ หรือโทร 081-8983976, 087-2973604, 089-7332943 หมายเหตุ - ฝึกทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งทางผู้ดำเนินการจะจัดเตรียม อุปกรณ์ประกอบการเรียนให้แก่สมาชิก - นักเรียนต้องเตรียมผ้าแดงโจงกระเบนมาเอง

โดย.. pr_psu trang 202.12.74.161   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

1 มี.ค.2555  เวลา 10:47 น.
โดย.. pr_psu trang 202.12.74.161  
รายละเอียดตามนี้ครับ http://www.trang.psu.ac.th/index.php/component/content/article/63-project/311-2012-03-01-02-57-27.html


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน