เปิดถนนลาดยางสายปากร่วม-โหล๊คล้าวันที่ 27 ..55 ที่บริเวณถนนสายปากร่วม-โหล๊คล้า ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดถนนลาดยางสายปากร่วม-โหล๊คล้า และถนนลาดยางสายกรงไหน-หนองเป็ด เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณและเป็นสิริมงคลต่อผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว ทางอบต.นาชุมเห็ด และอบต.ช่อง จึงได้ร่วมกันนิมนต์ พระสงฆ์มาประกอบพิธีทางศาสนา และได้เชิญคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ตลอดจนชมรมผู้สูงอายุ มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีในครั้งนี้


โดย.. Pooy 168.120.33.225   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

28 ก.พ.2555  เวลา 09:50 น.
โดย.. Pooy 168.120.33.225  

พิธีเปิดถนนลาดยางสายปากร่วม-โหล๊คล้า และถนนลาดยางสายกรงไหน-หนองเป็ด

 ความคิดเห็นที่ 2

28 ก.พ.2555  เวลา 09:50 น.
โดย.. Pooy 168.120.33.225  

พิธีเปิดถนนลาดยางสายปากร่วม-โหล๊คล้า และถนนลาดยางสายกรงไหน-หนองเป็ด

 ความคิดเห็นที่ 3

28 ก.พ.2555  เวลา 09:53 น.
โดย.. Pooy 168.120.33.225  

พิธีเปิดถนนลาดยางสายปากร่วม-โหล๊คล้า และถนนลาดยางสายกรงไหน-หนองเป็ด

 ความคิดเห็นที่ 4

28 ก.พ.2555  เวลา 09:55 น.
โดย.. Pooy 168.120.33.225  

พิธีเปิดถนนลาดยางสายปากร่วม-โหล๊คล้า และถนนลาดยางสายกรงไหน-หนองเป็ด


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน