ปัจฉิม- คอนเสิร์ตการกุศล-วันชาวหอ .. จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง


  1 2 3 4 5 6    หน้าถัดไป > รวบรวมภาพกิจกรรม – นันทนาการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  (ย้อนหลัง) เป็นกิจกรรมที่จัดควบคู่กับการเรียนการสอน (ดั่ง คำว่า ดี- เก่ง , เก่ง – ดี)   เนื่องจากเป็นโรงเรียนประจำ มีนักเรียนอยู่ประจำหอพักจำนวนมาก  จึงมีกิจกรรมหลากหลายควบคู่กับการเรียนการสอนตามปกติ   เพื่อให้นักเรียนส่วนมากได้ฝึกการทำงานและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ( กิจกรรม – นันทนาการ ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จในวัตถุประสงค์  ดังภาพที่จะนำเสนอ นะครับ)

  ...งานวันปัจฉิมนิเทศ เลี้ยงอำลา คืนวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555

  ...งานคอนเสิร์ตการกุศล ณ โรงแรมเรือรัษฎา คืนวันเสาร์ที่ 4  กุมภาพันธ์ 2555

  ...งานเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี  ณ หาดราชมงคล  คืนวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555

  ...งานวันชาวหอพัก  คืนวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2555


โดย.. เปิ้ล 118.173.129.100   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

24 ก.พ.2555  เวลา 15:46 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.100  

ปัจฉิมนิเทศ เลี้ยงอำลา   22 กุมภาพันธ์ 255

 ความคิดเห็นที่ 2

24 ก.พ.2555  เวลา 15:47 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.100  

ปัจฉิมนิเทศ เลี้ยงอำลา ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555

 ความคิดเห็นที่ 3

24 ก.พ.2555  เวลา 15:47 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.100  

ปัจฉิมนิเทศ เลี้ยงอำลา ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555

 ความคิดเห็นที่ 4

24 ก.พ.2555  เวลา 15:47 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.100  

ปัจฉิมนิเทศ เลี้ยงอำลา   22 กุมภาพันธ์ 2555

 ความคิดเห็นที่ 5

24 ก.พ.2555  เวลา 15:48 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.100  

ปัจฉิมนิเทศ เลี้ยงอำลา   22 กุมภาพันธ์ 2555

 ความคิดเห็นที่ 6

24 ก.พ.2555  เวลา 15:48 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.100  

ปัจฉิมนิเทศ เลี้ยงอำลา   22 กุมภาพันธ์ 2555

 ความคิดเห็นที่ 7

24 ก.พ.2555  เวลา 15:48 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.100  

ปัจฉิมนิเทศ เลี้ยงอำลา   22 กุมภาพันธ์ 2555

 ความคิดเห็นที่ 8

24 ก.พ.2555  เวลา 15:52 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.100  

ปัจฉิมนิเทศ เลี้ยงอำลา   22 กุมภาพันธ์ 2555  ... (ท่านประธานกล่าวเปิดงาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง)


 ความคิดเห็นที่ 9

24 ก.พ.2555  เวลา 15:53 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.100  

... ท่านประธานกล่าวเปิดงาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง


 ความคิดเห็นที่ 10

24 ก.พ.2555  เวลา 15:55 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.100  

ปัจฉิมนิเทศ เลี้ยงอำลา   22 กุมภาพันธ์ 2555 

 ความคิดเห็นที่ 11

24 ก.พ.2555  เวลา 15:57 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.100  

ปัจฉิมนิเทศ เลี้ยงอำลา   22 กุมภาพันธ์ 2555  ...รำอวยพร เปิดงาน

 ความคิดเห็นที่ 12

24 ก.พ.2555  เวลา 15:57 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.100  

รำอวยพร เปิดงาน

 ความคิดเห็นที่ 13

24 ก.พ.2555  เวลา 15:59 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.100  

ปัจฉิมนิเทศ เลี้ยงอำลา   22 กุมภาพันธ์ 2555   ... ผู้ฝึกซ้อม รำอวยพร


 ความคิดเห็นที่ 14

24 ก.พ.2555  เวลา 15:59 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.100  

... นักเรียน  รำอวยพร

 ความคิดเห็นที่ 15

24 ก.พ.2555  เวลา 16:00 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.100  

ปัจฉิมนิเทศ เลี้ยงอำลา   22 กุมภาพันธ์ 2555   ... ชม

 ความคิดเห็นที่ 16

24 ก.พ.2555  เวลา 16:02 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.100  

ปัจฉิมนิเทศ เลี้ยงอำลา   22 กุมภาพันธ์ 2555   ... ชม

 ความคิดเห็นที่ 17

24 ก.พ.2555  เวลา 16:03 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.100  

ปัจฉิมนิเทศ เลี้ยงอำลา   22 กุมภาพันธ์ 2555   ... ได้เวลารับประทานอาหารร่วมกัน (อำลา แล้วนะ)

 ความคิดเห็นที่ 18

24 ก.พ.2555  เวลา 16:03 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.100  

ปัจฉิมนิเทศ เลี้ยงอำลา   22 กุมภาพันธ์ 2555   ... ได้เวลารับประทานอาหารร่วมกัน 

 ความคิดเห็นที่ 19

24 ก.พ.2555  เวลา 16:04 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.100  

ปัจฉิมนิเทศ เลี้ยงอำลา   22 กุมภาพันธ์ 2555   ... ได้เวลารับประทานอาหารร่วมกัน  (เข้าแถวเรียบร้อย)

 ความคิดเห็นที่ 20

24 ก.พ.2555  เวลา 16:04 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.100  

ปัจฉิมนิเทศ เลี้ยงอำลา   22 กุมภาพันธ์ 2555   ... ได้เวลารับประทานอาหารร่วมกัน


  1 2 3 4 5 6    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน