ธ.ออมสินตรัง สนองนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง


ธนาคารออมสินสนองนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมให้นักเรียนออมทรัพย์ในรูปแบบของธนาคารโรงเรียน รวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนทำบัญชีควบคุมค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

นางภัทราวดี ตันสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ธุรกิจสินเชื่อและบริการตรัง กล่าวว่า ธนาคารออมสินเป็นธนาคารที่ถูกจัดตั้งขึ้น เพื่อส่งเสริมการออมแก่ประชาชน โดยปลูกฝังให้เด็กนักเรียนมีนิสัยการออม ใช้เงินอย่างประหยัด โดยจะเห็นได้ว่าเกือบทุกโรงเรียนจะมีกิจกรรมการออมทรัพย์ โดยจัดเก็บเงินจากนักเรียนนำมาฝากกับธนาคารออมสินเป็นประจำทุกเดือน นอกจากนี้ในจังหวัดตรัง ทางธนาคารออมสินสาขาตรัง ได้เข้าไปสนับสนุนให้โรงเรียนจัดตั้งธนาคารโรงเรียนขึ้น 2 แห่ง คือ โรงเรียนสภาราชินี และโรงเรียนกันตังพิทยากร โดยให้นักเรียนเป็นผู้ดำเนินการรับฝากเงินจากสมาชิกและนำเงินที่ได้มาฝากกับออมสินอีกครั้ง

นอกจากนี้ในส่วนของพนักงาน ทางธนาคารได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนจัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อให้ทราบว่ามีรายรับเท่าไหร่ มีรายจ่ายอะไรบ้างที่ไม่จำเป็น เพื่อเป็นการควบคุมไม่ให้มีการใช้เงินเกินรายรับ เป็นการสนองนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงอีกทางหนึ่ง


ที่มา : http://thainews.prd.go.th/previewnews.php?m_newsid=255002060165&tb=NEWS

โดย.. บก.ตั้ม (tumcyber) ส่งข้อความหลังไมค์ 58.8.86.16   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน