รังวัดเอกชนจังหวัดตรัง


รังวัดที่ดินได้ทั่วประเทศ
    มีอำนาจหน้าที่เท่าเทียมช่างรังวัดกรมที่ดิน
    มีกฎหมายรองรับ (พระราชบัญญัติช่างรังวัด พ.ศ.2535)
      
สำนักงานช่างรังวัดเอกชน ทำการรังวัดที่ดินที่มีโฉนดที่ดินให้ท่าน
โดยไม่ต้องรอคิวรังวัดของทางราชการ  ทั้งนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของ
พระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535  ซึ่งได้รับการรับรองผลงาน
โดยเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน

   ประเภทการรังวัดที่สำนักงานช่างรังวัดเอกชน ดำเนินการได้แก่
   สอบเขต
  แบ่งแยก
  รวมโฉนด

1.ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ 15,000 บาท ขึ้นอยู่กับเนื้อที่และความยากง่าย

2 .เจ้าของที่ดินยื่นคำขอรังวัดที่ดินที่สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสาขาที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ     เจ้าของที่ดินมีสิทธิ์    เลือกจะใช้คิวทางราชการหรือคิวเอกชน

3. ถ้านัดคิวรังวัดของทางราชการแล้วก็สามารถเปลี่ยนมาใช้คิวรังวัดเอกชนได้

    ถ้ามีความประสงค์จะใช้คิวรังวัดเอกชนจะต้องติดต่อกับสำนักงานช่างรังวัดเอกชน มาทำสัญญาว่าจ้างและสำนักงานช่างรังวัดเอกชนจะติดต่อประสานงานกับงานกับสำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสาขาที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบเอง

รับงานรังวัดสอบเขต แบ่งแยก รวมโฉนดที่ดิน หาตำแหน่งที่ดิน

งานสำรวจภูมิประเทศและเส้นชั้นความสูง ออกแบบผังที่ดิน จัดสรรที่ดิน

รับงานทุกจังหวัด(สามารถนัดทำการรังวัดได้ภายใน 15 วันทำการ)

รับรองผลงานโดยกรมที่ดินคับ

ติดต่อได้ที่  สำนักงานช่างรังวัดเอกชนเซอร์เวย์ 17 ใบอนุญาตเลขที่ 188

 129/15 ถ.บ้านโพธิ์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000   โทรศัพท์ 084-4466778 ,083-6321950


โดย.. นิติ 223.206.147.109   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน