ทีมช่างกศน.ตรัง ซ่อมสร้าง ล้างใหม่ กศน.ทำให้ (ช่วยน้ำท่วม)


  1 2    หน้าถัดไป >นายประวิตร  ทับเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นำคณะครูวิชาชีพช่างต่างๆ จำนวน 21 คน ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 5-25 ธ้นวาคม 2554 ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี (น.ส.ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร) และนโยบายของนายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายประเสริฐ  บุญเรือง เลขาธิการ กศน.

โดย.. ครูโอ๋ 103.1.164.32   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

10 ธ.ค.2554  เวลา 20:29 น.
โดย.. ครูโอ๋ 103.1.164.32  

รับลงทะเบียนผู้ประสบอุทกภัย เพื่อสำรวจความต้องการในการให้ความช่วยเหลือ ณ หมู่บ้านอยู่เจริญ ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ


 ความคิดเห็นที่ 2

10 ธ.ค.2554  เวลา 20:31 น.
โดย.. ครูโอ๋ 103.1.164.32  

ผอ.ประวิตร  ทับเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง (คนซ้าย) วางแผนให้ทีมช่างต่างๆ ปฏิบัติการในพื้นที่

 ความคิดเห็นที่ 3

10 ธ.ค.2554  เวลา 20:39 น.
โดย.. ครูโอ๋ 103.1.164.32  

ช่างไฟฟ้า ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าก่อนปฏิบัติการอย่างอื่น เพื่อความปลอดภัย

 ความคิดเห็นที่ 4

10 ธ.ค.2554  เวลา 20:40 น.
โดย.. ครูโอ๋ 103.1.164.32  

ช่างซ่อมเครื่องปั๊มน้ำ

 ความคิดเห็นที่ 5

10 ธ.ค.2554  เวลา 20:41 น.
โดย.. ครูโอ๋ 103.1.164.32  

ช่างเหมาทำความสะอาด ระดับน้ำท่วมสูงระดับหน้าอก

 ความคิดเห็นที่ 6

10 ธ.ค.2554  เวลา 20:43 น.
โดย.. ครูโอ๋ 103.1.164.32  

ช่างไม้ ซ่อมแซมบานประตู

 ความคิดเห็นที่ 7

10 ธ.ค.2554  เวลา 20:45 น.
โดย.. ครูโอ๋ 103.1.164.32  

ช่างยนต์ เคลื่อนย้ายรถยนต์เพื่อรอการซ่อมใหญ่

 ความคิดเห็นที่ 8

10 ธ.ค.2554  เวลา 20:48 น.
โดย.. ครูโอ๋ 103.1.164.32  

สู้ตายครับผม

 ความคิดเห็นที่ 9

10 ธ.ค.2554  เวลา 20:49 น.
โดย.. ครูโอ๋ 103.1.164.32  

 

 ความคิดเห็นที่ 10

10 ธ.ค.2554  เวลา 20:50 น.
โดย.. ครูโอ๋ 103.1.164.32  

ทีมงานช่าง กศน.ตรัง

 ความคิดเห็นที่ 11

10 ธ.ค.2554  เวลา 20:52 น.
โดย.. ครูโอ๋ 103.1.164.32  

ทีมงานช่าง กศน.ตรัง พร้อมแล้วครับท่าน

 ความคิดเห็นที่ 12

10 ธ.ค.2554  เวลา 20:55 น.
โดย.. ครูโอ๋ 103.1.164.32  

นายสุรวุฒิ ชันธ์คง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังวิเศษ ปรึกษาวางแผนงานช่าง กับผอ.ประวิตร  ทับเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

 ความคิดเห็นที่ 13

10 ธ.ค.2554  เวลา 20:56 น.
โดย.. ครูโอ๋ 103.1.164.32  

นายขันธ์ชัย  บริบูรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้วยยอด ชี้แจงขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัย

 ความคิดเห็นที่ 14

10 ธ.ค.2554  เวลา 20:58 น.
โดย.. ครูโอ๋ 103.1.164.32  

นายสมคิด  จิตภักดี ช่างจาก กศน.จังหวัดตรัง ตรวจสอบวัสดุและเครื่องมือช่าง

 ความคิดเห็นที่ 15

10 ธ.ค.2554  เวลา 21:01 น.
โดย.. ครูโอ๋ 103.1.164.32  

ช่างไม้

 ความคิดเห็นที่ 16

10 ธ.ค.2554  เวลา 21:02 น.
โดย.. ครูโอ๋ 103.1.164.32  

ผอ.ประวิตร  ทับเที่ยง ตรวจสอบทีมงานช่างที่ปฏิบัติหน้าที่ และย้ำเตือนความปลอดภัยต่อชีวิตเป็นสำคัญ

 ความคิดเห็นที่ 17

10 ธ.ค.2554  เวลา 21:04 น.
โดย.. ครูโอ๋ 103.1.164.32  

ตรวจสอบสภาพแวดล้อมและระบบไฟฟ้า


 ความคิดเห็นที่ 18

10 ธ.ค.2554  เวลา 21:05 น.
โดย.. ครูโอ๋ 103.1.164.32  

ช่างทาสี ก็ทำได้

 ความคิดเห็นที่ 19

10 ธ.ค.2554  เวลา 21:06 น.
โดย.. ครูโอ๋ 103.1.164.32  

ทาสีน้ำมัน

 ความคิดเห็นที่ 20

10 ธ.ค.2554  เวลา 21:07 น.
โดย.. ครูโอ๋ 103.1.164.32  

นางอธิชา  รจนะ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เยี่ยมเยียมทีมงานช่าง กศน.ตรัง ที่ช่วยผู้ประสบภัย


  1 2    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน