จำหน่ายปุ๋ยเคมี-อินทรีย์สูตรพิเศษตราต้นศรีตรัง ส่งฟรีถึงที่แนวคิดการผลิตปุ๋ยตราต้นศรีตรัง

1.       ให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพสูง ราคาไม่แพงขายไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง (เพื่อลดต้นทุนให้แก่เกษตรกร)

2.        เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีมายาวนานทำให้ดินเสื่อมคุณภาพ ไม่สามารถสร้างผลผลิตได้ต่อเนื่อง

3.       ปรับสูตรโดยเอาข้อดีของปุ๋ยเคมีมาร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพสูงและใช้งานตลอดทั้งปี

เรากล้าการันตี ใช้ปุ๋ยตราต้นศรีตรัง สำหรับยางเล็กติดต่อกัน 5 ปี ทำการกรีดยางได้แน่นอน  “5 ปี ที่ผ่านมา เรามีลูกค้าที่ซื้อปุ๋ยตราต้นศรีตรังซ้ำ สำหรับยางเล็ก  ภายในจังหวัดตรัง  มากกว่า  400  ครัวเรือน”

 

สำหรับยางเล็ก ผลลัพธ์ที่ได้

1.       การเจริญเติบโตเร็ว เห็นทันตา ลำต้นไม่กระด้าง ต้นยางต่อยอดตลอดทั้งปี

2.       สภาพดินสมบูรณ์ ร่วนซุย

3.       ลำต้นใหญ่ ยอดใหญ่ ใบเป็นมันวาว

4.       ใช้ติดต่อกัน 5 ปี กรีดได้

5.       คุ้มมาก ๆ (ลดต้นทุน)

 

สำหรับยางใหญ่ ผลลัพธ์ที่ได้

1.       เปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงขึ้นกว่าเดิมมากๆ

2.       เปลือกยางนิ่ม  กรีดใช้แรงน้อย

3.       น้ำยางเพิ่มเร็ว สร้างเปลือกยางเร็วขึ้น

4.       สภาพดินร่วนซุย มีขี้เดือน

5.       สามารถลดต้นทุนได้มากเพราะใส่ปุ๋ยตราต้นศรีตรัง ปริมาณการใส่ เท่ากับการใช้ปุ๋ยเคมี แต่ปุ๋ยเคมีแพงกว่า

ประสบการณ์โดยตรงจากผู้ใช้ปุ๋ยตราต้นศรีตรัง

##  คุณสมคิด –พา  อินทร์เกิด  .3 .นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง

“ใช้ปุ๋ยกับต้นยางก่อนกรีด และนาข้าว  อัตราการใช้เท่ากับปุ๋ยเคมี  เมื่อก่อนเคยใช้ปุ๋ยเคมี  ทำให้ดินแข็ง การเติบโตช้า ผิวต้นยางขรุขระกระด้าง ต่อยอดช้า”  ….หลังใช้ ปุ๋ยเคมี-อินทรีย์ตราต้นศรีตรัง  ดีมาก ดินร่วนซุย การเจริญเติบโตเร็ว ต้นสวยผิวไม่กระด้าง ต่อยอดตลอดทั้งปี ในเป็นมันวาว

 

##  ผู้ใหญ่ประสิทธิ์  .นาข้าวเสีย จ.ตรัง
“ใช้ปุ๋ยตราต้นศรีตรังติดต่อกัน 5 ปี ขณะนี้ทำการกรีดยางได้แล้ว ”

 

##  นายจรัญ-ดร.เกตุดำ  (บ้านเกาะหยี) อ.นาโยง จ.ตรัง  ใช้ปุ๋ยต้นศรีตรังติดต่อกันมา 3 ปีแล้ว

“เมื่อก่อนใช้ปุ๋ยเคมียี่ห้ออื่นทำให้ เปลือกแข็ง  ดินแข็งไม่มีขี้เดือน  หน้ายางแห้ง  เปอร์เซ็นต์น้ำยาง 28%  สร้างเปลือกช้า น้ำยางออกไม่สม่ำเสมอ  หลังจากใช้ปุ๋ยต้นศรีตรัง  ทำให้เปลือกนิ่ม  ดินมีขี้เดือนมาก  หน้ายางไม่แข็ง เปอร์เซ็นต์น้ำยาง 42% สร้างเปลือกยางเร็ว น้ำยางออกสม่ำเสมอ”

สั่งซื้อ เพื่อให้เรานำไปส่งให้ถึงที่บ้านหรือสวน ท่าน  โทร. 080-5236289 (กชพรรณ)
ร้านต้นศรีตรังการเกษตร อ.นาโยง จ.ตรัง


โดย.. ต้นศรีตรัง 110.49.233.133   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน