ปั่นชมเมืองตรัง เตรียมงานเฉลิมพระเกียรติฯ 4 พ.ย. 54


  1 2 3    หน้าถัดไป >



ปั่นชมเมืองตรังยามค่ำคืน  4 พ.ย. 54

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554  จังหวัดตรังประดับธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์และตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

... คืนวันนี้ ตรงกับวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2554 สภาพอากาศที่เมืองตรังดีมากๆ (ไร้ฝน)  ได้ปั่นจักรยานตอนนี้ประมาณเวลา 20.00 – 22.00 น. มองเห็นความเคลื่อนไหวบ้านเมืองตรังของเรา เริ่มมีการประดับไฟ แสง สี ด้วยความสวยงามมาก  ตามสถานที่สำคัญต่างๆ  เพื่อถวายความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  (ชมภาพก่อนครับ ... แล้วเชิญชวนไปชมบรรยากาศสถานที่จริงนะครับ)


โดย.. เปิ้ล 118.173.129.56   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

4 พ.ย.2554  เวลา 22:44 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.56  

ภาพจังหวัดตรังประดับธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์และตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (หน้าศาลากลางจังหวัดตรัง)

... ในช่วงวันที่ 2-5 ธ.ค. 2554 ผมจะเดินทางโดยรถไฟ นำจักรยานไปปั่นร่วมกับนักปั่นจักรยาน 7 แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติฯ (รับครูสมพล ท่านปั่นครบ 7 แผ่นดิน หนึ่งเดียวจากตรัง ครับ)  ช่วงสุดท้าย ชลบุรี – สมุทรปราการ – กรุงเทพฯ แล้วร่วมถวายพระพรพร้อมกันที่ท้องสนามหลวง ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554


 ความคิดเห็นที่ 2

4 พ.ย.2554  เวลา 22:49 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.56  

ภาพจังหวัดตรังประดับธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์และตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (สามแยก ร.ร.พรศิริกุล ติดรั่ว สน.อุตสาหกรรม จ.ตรัง)

... จากภาพมีสายไฟฟ้า บังตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ  (เสียดายนะครับ)


 ความคิดเห็นที่ 3

4 พ.ย.2554  เวลา 22:52 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.56  

ภาพจากหน้าสำนักงานเทศบาลนครตรัง


 ความคิดเห็นที่ 4

4 พ.ย.2554  เวลา 22:55 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.56  

ภาพหน้าสำนักงานเทศบาลนครตรัง

... จัดเตรียมขบวนเรือพระ ... พิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2554  เวลา 16.30 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดตันตยาภิรม (พระอารามหลวง)


 ความคิดเห็นที่ 5

4 พ.ย.2554  เวลา 22:56 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.56  

ภาพจากหน้าสำนักงานเทศบาลนครตรัง

... จัดเตรียมขบวนเรือพระ ... พิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2554  เวลา 16.30 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดตันตยาภิรม (พระอารามหลวง)



 ความคิดเห็นที่ 6

4 พ.ย.2554  เวลา 22:58 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.56  

 

ภาพจากหน้าสำนักงานเทศบาลนครตรัง  (หอนาฬิกาเริ่มประดับไฟ อีกไม่นานคงมีดอกไม้สวยงามตามมา นะครับ)


 



 ความคิดเห็นที่ 7

4 พ.ย.2554  เวลา 23:00 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.56  

ภาพจากหน้าอาคารเอนกประสงค์  สำนักงานเทศบาลนครตรัง


 ความคิดเห็นที่ 8

4 พ.ย.2554  เวลา 23:02 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.56  


ภาพจากหน้าอาคารเอนกประสงค์  สำนักงานเทศบาลนครตรัง


 ความคิดเห็นที่ 9

4 พ.ย.2554  เวลา 23:03 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.56  

 ภาพจากหน้าอาคารเอนกประสงค์  สำนักงานเทศบาลนครตรัง


 ความคิดเห็นที่ 10

4 พ.ย.2554  เวลา 23:05 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.56  

ภาพประดับไฟ... จากเกาะกลางถนนด้านหน้าศาลากลางจังหวัดตรัง

 ความคิดเห็นที่ 11

4 พ.ย.2554  เวลา 23:07 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.56  

 คำขวัญชาวตรัง



 ความคิดเห็นที่ 12

4 พ.ย.2554  เวลา 23:09 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.56  

ภาพจากหน้าสภ.เมืองตรัง ... ถนนกำลังปรับภูมิทัศน์  ต่อไปเสาไฟฟ้าสวยงามมาก (ตอนนี้ยังไม่เสร็จครับ)


 ความคิดเห็นที่ 13

4 พ.ย.2554  เวลา 23:13 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.56  

 ภาพจากหน้าศาลากลางหลังเก่า  ( ปัจจุบันพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ )

 ความคิดเห็นที่ 14

4 พ.ย.2554  เวลา 23:15 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.56  

ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ (หน้าศาลากลางหลังเก่า) เต้นที่มองเห็นพรุ่งนี้ตลาดนัดประจำทุกเดือนเตรียมงาน 


 ความคิดเห็นที่ 15

4 พ.ย.2554  เวลา 23:17 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.56  

 (หน้าศาลากลางหลังเก่า)  ปัจจุบัน อบจ.ตรัง ... องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง


 ความคิดเห็นที่ 16

4 พ.ย.2554  เวลา 23:19 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.56  

จากลานหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง หรือ...ลานทับเที่ยง หรือ....ลานพะยูน


 ความคิดเห็นที่ 17

4 พ.ย.2554  เวลา 23:20 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.56  

จากลานหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง หรือ...ลานทับเที่ยง หรือ....ลานพะยูน (เริ่มประดับไฟสวยงาม)


 ความคิดเห็นที่ 18

4 พ.ย.2554  เวลา 23:22 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.56  

ลานทับเที่ยง ... หรือ....ลานพะยูน เก็บภาพสักหน่อย


 ความคิดเห็นที่ 19

4 พ.ย.2554  เวลา 23:24 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.56  

ลานทับเที่ยง ... หรือ....ลานพะยูน


 ความคิดเห็นที่ 20

4 พ.ย.2554  เวลา 23:25 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.56  

ลานทับเที่ยง ... หรือ....ลานพะยูน


  1 2 3    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน