พิธีปิด นครตรังเกมส์


  1 2    หน้าถัดไป >     การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย  รอบคัดเลือกระดับภาคใต้  ครั้งที่ ๒๙  ประจำปี  ๒๕๕๔  “นครตรังเกมส์”  มีพิธีปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  ที่สนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง  โดยมีนายไพร  พัฒโน  นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่  ๒๕  ตุลาคม จนถึงวันสุดท้ายของการแข่งขัน  ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔    มีคำขวัญประจำการแข่งขัน  คือ  “กีฬาสานไมตรี  สร้างคนดีให้สังคม”  และนายชาลี  กางอิ่ม  นายกเทศมนตรีนครตรัง  กล่าวรายงานในพิธีปิด  ซึ่งตลอดระยะเวลาการจัดการแข่งขันกีฬา “นครตรังเกมส์”  ครั้งที่  ๒๙  ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  และบรรลุวัตถุประสงค์ของการแข่งขัน  ที่มุ่งหวังให้เยาวชนได้เล่นกีฬาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพทั้งกายและใจ  รวมทั้งสนับสนุนให้มีความสามารถในการแข่งขัน  เสริมสร้างความสามัคคีและมิตรภาพที่ยั่งยืน  ซึ่งสรุป  ๕  อันดับเหรียญรางวัลสูงสุด  ได้แก่ อันดับที่  ๑. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  ๒. เทศบาลนครภูเก็ต  ๓. อบจ.สุราษฎร์ธานี   ๔. เทศบาลเมืองทุ่งสง  ๕. เทศบาลนครสงขลา  และ  ๖. เทศบาลนครตรัง

     สำหรับพิธีปิดการแข่งขัน ได้จัดการแสดงแสงสีตระการตา  อำลาการแข่งขันกีฬา “นครตรังเกมส์” ต่อด้วยขบวนทัพนักกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก  ๑๔  จังหวัดภาคใต้  ทั้ง  ๑๓  ชนิดกีฬา  ที่พร้อมใจกันเดินลงสนาม  รวมทั้งมีการส่งมอบธงการแข่งขันให้แก่เจ้าภาพครั้งต่อไป  คือ  เทศบาลนครสงขลา  ส่วนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ  “นครหาดใหญ่เกมส์”  มีกำหนดการแข่งขัน  ระหว่างวันที่  ๔ – ๑๓  มกราคม  ๒๕๕๕  ณ  เทศบาลนครหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  และการดับไฟในกระถางคบเพลิง  เป็นอันสิ้นสุดการแข่งขันนครตรังเกมส์อย่างเป็นทางการ


โดย.. วิสังขาร 118.173.136.233   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

4 พ.ย.2554  เวลา 14:20 น.
โดย.. วิสังขาร 118.173.136.233  

 

 ความคิดเห็นที่ 2

4 พ.ย.2554  เวลา 14:20 น.
โดย.. วิสังขาร 118.173.136.233  

 

 ความคิดเห็นที่ 3

4 พ.ย.2554  เวลา 14:21 น.
โดย.. วิสังขาร 118.173.136.233  

 

 ความคิดเห็นที่ 4

4 พ.ย.2554  เวลา 14:21 น.
โดย.. วิสังขาร 118.173.136.233  

 

 ความคิดเห็นที่ 5

4 พ.ย.2554  เวลา 14:22 น.
โดย.. วิสังขาร 118.173.136.233  

 

 ความคิดเห็นที่ 6

4 พ.ย.2554  เวลา 14:23 น.
โดย.. วิสังขาร 118.173.136.233  

 

 ความคิดเห็นที่ 7

4 พ.ย.2554  เวลา 14:23 น.
โดย.. วิสังขาร 118.173.136.233  

 

 ความคิดเห็นที่ 8

4 พ.ย.2554  เวลา 14:24 น.
โดย.. วิสังขาร 118.173.136.233  

 

 ความคิดเห็นที่ 9

4 พ.ย.2554  เวลา 14:24 น.
โดย.. วิสังขาร 118.173.136.233  

 

 ความคิดเห็นที่ 10

4 พ.ย.2554  เวลา 14:25 น.
โดย.. วิสังขาร 118.173.136.233  

 

 ความคิดเห็นที่ 11

4 พ.ย.2554  เวลา 14:28 น.
โดย.. วิสังขาร 118.173.136.233  

 

 ความคิดเห็นที่ 12

4 พ.ย.2554  เวลา 14:30 น.
โดย.. วิสังขาร 118.173.136.233  

 

 ความคิดเห็นที่ 13

4 พ.ย.2554  เวลา 14:32 น.
โดย.. วิสังขาร 118.173.136.233  

 

 ความคิดเห็นที่ 14

4 พ.ย.2554  เวลา 14:35 น.
โดย.. วิสังขาร 118.173.136.233  

 

 ความคิดเห็นที่ 15

4 พ.ย.2554  เวลา 14:38 น.
โดย.. วิสังขาร 118.173.136.233  

 

 ความคิดเห็นที่ 16

4 พ.ย.2554  เวลา 14:39 น.
โดย.. วิสังขาร 118.173.136.233  

 

 ความคิดเห็นที่ 17

4 พ.ย.2554  เวลา 14:42 น.
โดย.. วิสังขาร 118.173.136.233  


 ความคิดเห็นที่ 18

4 พ.ย.2554  เวลา 14:46 น.
โดย.. วิสังขาร 118.173.136.233  

 

 ความคิดเห็นที่ 19

4 พ.ย.2554  เวลา 14:49 น.
โดย.. วิสังขาร 118.173.136.233  

 

 ความคิดเห็นที่ 20

4 พ.ย.2554  เวลา 14:51 น.
โดย.. วิสังขาร 118.173.136.233  

 


  1 2    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน