ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนบ้านนา – บ้านหาดสำราญ                ด้วยเส้นทางช่วงสี่แยกบ้านนา  ถึงบ้านหาดสำราญ  (ทล.4235)  ระยะทางประมาณ  25  กิโลเมตร  เป็นเส้นทางสัญจรหลักของประชาชนในพื้นที่  อ.หาดสำราญ  อ.ปะเหลียน อ.ย่านตาขาว  จ.ตรัง  และพื้นที่ใกล้เคียง  ใช้ในการขนส่งสินค้า  พืชผลทางการเกษตร  การท่องเที่ยว  และระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ  การศึกษาเล่าเรียนฯ  ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาไม่ปลอดภัยในการใช้เส้นทาง  และระบบสาธารณูปโภคที่ไม่มั่นคง  เนื่องจากการเติบโตของต้นไม้ตลอดสองข้างทาง  ที่บดบังทัศนียภาพและทัศนวิสัยในการมองเห็นที่ดี  เกิดอุบัติเหตุแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางในหลาย ๆ ครั้ง  นำมาซึ่งความเสียหาย  สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินทั้งภาครัฐและประชาชน  อีกทั้งทำให้ระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวัน  ไม่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้เสียโอกาสทั้งด้านการประกอบธุรกิจ  การท่องเที่ยว  การศึกษาฯ  ประกอบกับในช่วงเวลาที่เข้าสู่ฤดูฝนมักจะเกิดภัยธรรมชาติฝนตกต่อเนื่องเกิดน้ำท่วม  น้ำไหลหลาก  พายุลมแรงทำให้ต้นไม้ดังกล่าวล้มกีดขวางเส้นทางจราจร  เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันเหตุและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  จึงจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนบ้านนา – บ้านหาดสำราญ ดังกล่าว


โดย.. Pooy 61.19.71.78   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

3 พ.ย.2554  เวลา 10:40 น.
โดย.. Pooy 61.19.71.78  

นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ


 ความคิดเห็นที่ 2

3 พ.ย.2554  เวลา 10:41 น.
โดย.. Pooy 61.19.71.78  

ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนบ้านนา – บ้านหาดสำราญ ในครั้งนี้เป็นความร่วมมือของ 12 หน่วยงานในจ.ตรัง ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง แขวงการทางตรัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง อำเภอหากสำราญ อำเภอปะเหลียน บริษัท ทีโอที จำกัด การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา องค์การบริหารส่วนตำบลหากสำราญ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าหวี และสถานีตำรวจภูธรอำเภอหาดสำราญ  


 ความคิดเห็นที่ 3

3 พ.ย.2554  เวลา 10:42 น.
โดย.. Pooy 61.19.71.78  

 

นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง กล่าวรายงาน


 ความคิดเห็นที่ 4

3 พ.ย.2554  เวลา 10:43 น.
โดย.. Pooy 61.19.71.78  

 

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง) โดยการนำของนายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง ได้รับหน้าที่เป็นสถานที่ประชุมเพื่อการเตรียมการในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้ให้เครื่องจักรกลไปดำเนินการ   


 ความคิดเห็นที่ 5

3 พ.ย.2554  เวลา 10:44 น.
โดย.. Pooy 61.19.71.78  

เอ้าเร็ว....... ช่วยกัน......................


 ความคิดเห็นที่ 6

3 พ.ย.2554  เวลา 10:45 น.
โดย.. Pooy 61.19.71.78  

 

นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง และนายสมจิตร คงฉาง รองนายกอบจ.ตรัง


 ความคิดเห็นที่ 7

3 พ.ย.2554  เวลา 10:46 น.
โดย.. Pooy 61.19.71.78  

ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนบ้านนา – บ้านหาดสำราญ


 ความคิดเห็นที่ 8

3 พ.ย.2554  เวลา 10:46 น.
โดย.. Pooy 61.19.71.78  

ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนบ้านนา – บ้านหาดสำราญ


 ความคิดเห็นที่ 9

3 พ.ย.2554  เวลา 10:47 น.
โดย.. Pooy 61.19.71.78  

ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนบ้านนา – บ้านหาดสำราญ


 ความคิดเห็นที่ 10

3 พ.ย.2554  เวลา 10:47 น.
โดย.. Pooy 61.19.71.78  

ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนบ้านนา – บ้านหาดสำราญ


 ความคิดเห็นที่ 11

3 พ.ย.2554  เวลา 10:47 น.
โดย.. Pooy 61.19.71.78  

ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนบ้านนา – บ้านหาดสำราญ


 ความคิดเห็นที่ 12

3 พ.ย.2554  เวลา 10:48 น.
โดย.. Pooy 61.19.71.78  

ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนบ้านนา – บ้านหาดสำราญ


 ความคิดเห็นที่ 13

3 พ.ย.2554  เวลา 10:49 น.
โดย.. Pooy 61.19.71.78  

ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนบ้านนา – บ้านหาดสำราญ


 


 ความคิดเห็นที่ 14

3 พ.ย.2554  เวลา 10:50 น.
โดย.. Pooy 61.19.71.78  

 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนบ้านนา – บ้านหาดสำราญ
    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน