โครงการอบรมเยาวชนผู้นำไรล่าโครงการอบรมเยาวชนผู้นำไรล่า

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์ตรัง  18 ตุลาคม 2554


โดย.. CHERRY2004 223.205.105.25   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

18 ต.ค.2554  เวลา 23:57 น.
โดย.. CHERRY2004 223.205.105.25  

1

 ความคิดเห็นที่ 2

18 ต.ค.2554  เวลา 23:58 น.
โดย.. CHERRY2004 223.205.105.25  

2

 ความคิดเห็นที่ 3

18 ต.ค.2554  เวลา 23:59 น.
โดย.. CHERRY2004 223.205.105.25  

3

 ความคิดเห็นที่ 4

18 ต.ค.2554  เวลา 23:59 น.
โดย.. CHERRY2004 223.205.105.25  

4

 ความคิดเห็นที่ 5

19 ต.ค.2554  เวลา 00:00 น.
โดย.. CHERRY2004 223.205.105.25  

5

 ความคิดเห็นที่ 6

19 ต.ค.2554  เวลา 00:01 น.
โดย.. CHERRY2004 223.205.105.25  

6

 ความคิดเห็นที่ 7

19 ต.ค.2554  เวลา 00:01 น.
โดย.. CHERRY2004 223.205.105.25  

7

 ความคิดเห็นที่ 8

19 ต.ค.2554  เวลา 00:02 น.
โดย.. CHERRY2004 223.205.105.25  

8

 ความคิดเห็นที่ 9

19 ต.ค.2554  เวลา 00:03 น.
โดย.. CHERRY2004 223.205.105.25  

9

 ความคิดเห็นที่ 10

19 ต.ค.2554  เวลา 00:03 น.
โดย.. CHERRY2004 223.205.105.25  

10

 ความคิดเห็นที่ 11

19 ต.ค.2554  เวลา 00:04 น.
โดย.. CHERRY2004 223.205.105.25  

11

 ความคิดเห็นที่ 12

19 ต.ค.2554  เวลา 00:05 น.
โดย.. CHERRY2004 223.205.105.25  

12

 ความคิดเห็นที่ 13

19 ต.ค.2554  เวลา 00:05 น.
โดย.. CHERRY2004 223.205.105.25  

13

 ความคิดเห็นที่ 14

19 ต.ค.2554  เวลา 00:06 น.
โดย.. CHERRY2004 223.205.105.25  

14

 ความคิดเห็นที่ 15

19 ต.ค.2554  เวลา 00:06 น.
โดย.. CHERRY2004 223.205.105.25  

15

 ความคิดเห็นที่ 16

19 ต.ค.2554  เวลา 00:07 น.
โดย.. CHERRY2004 223.205.105.25  

16

 ความคิดเห็นที่ 17

19 ต.ค.2554  เวลา 00:08 น.
โดย.. CHERRY2004 223.205.105.25  

17

 ความคิดเห็นที่ 18

19 ต.ค.2554  เวลา 00:09 น.
โดย.. CHERRY2004 223.205.105.25  

18

 ความคิดเห็นที่ 19

19 ต.ค.2554  เวลา 00:09 น.
โดย.. CHERRY2004 223.205.105.25  

19

 ความคิดเห็นที่ 20

19 ต.ค.2554  เวลา 00:12 น.
โดย.. CHERRY2004 223.205.105.25  

หมดแล้วค่ะ ภาพ under ไปบ้างเพราะยังตั้งค่าได้ไม่ดี ใช้โหมด Av และ โหมด M  เลนส์ 50 mm f 1.8    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน