เปิดค่ายโครงการ “สร้างดาวเด่น เป็นคนดี” รุ่นที่ 12 ปี 2554 
 
 
 
       เมื่อวันที่ 14 ต.ค.2554 เวลา 15.45 น. ณ วิทยาลัยลูกผู้ชาย กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตรัง ที่ 1 นายไมตรี อินทุสุต ผวจ.ตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายโครงการ “สร้างดาวเด่น เป็นคนดี” รุ่นที่ 12 ปี 2554 ระหว่างวันที่ 12-26 ตุลาคม 2554 รวม 15 วัน 14 คืน โดยบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดตรัง(ศพส.จ.ตรัง) ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง และกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตรัง จัดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ยาเสพติดในจังหวัดตรัง ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น เยาวชน ที่มีความอยากรู้อยากลอง และอาจจะเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ถูกหลอกให้เสพ ทำให้จำนวนผู้เสพมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นปัญหาที่น่าห่วงและต้องเร่งหาทางแก้ไขอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทั้ง เป็นโครงการที่สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ ๕ รั้วป้องกัน ระยะที่ ๓ ตามนโยบายของรัฐบาล

โดย.. sheet 113.53.242.203   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

15 ต.ค.2554  เวลา 22:03 น.
โดย.. sheet 113.53.242.203  

..

 ความคิดเห็นที่ 2

15 ต.ค.2554  เวลา 22:03 น.
โดย.. sheet 113.53.242.203  

.

 ความคิดเห็นที่ 3

15 ต.ค.2554  เวลา 22:04 น.
โดย.. sheet 113.53.242.203  

.

 ความคิดเห็นที่ 4

15 ต.ค.2554  เวลา 22:04 น.
โดย.. sheet 113.53.242.203  

.

 ความคิดเห็นที่ 5

15 ต.ค.2554  เวลา 22:05 น.
โดย.. sheet 113.53.242.203  

.

 ความคิดเห็นที่ 6

15 ต.ค.2554  เวลา 22:05 น.
โดย.. sheet 113.53.242.203  

.


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน