ทางเลือกใหม่ในการรังวัดที่ดิน


 
สำนักงานช่างรังวัดเอกชนเซอร์เวย์ 17
มีใบอนุญาตเลขที่ 188
รับงานรังวัดสอบเขต แบ่งแยก รวมโฉนดที่ดิน หาตำแหน่งที่ดิน
งานสำรวจภูมิประเทศและเส้นชั้นความสูง ออกแบบผังที่ดิน จัดสรรที่ดิน
รับงานทุกจังหวัด(สามารถนัดทำการรังวัดได้ภายใน 15 วันทำการ)
รับรองผลงานโดยกรมที่ดินคับ
ติดต่อได้ที่
129/15 ถ.บ้านโพธิ์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
เบอร์โทรศัพท์ 084 4466778
Email ; survey_niti@hotmail.com


โดย.. นิติ 223.207.28.97   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน