จังหวัดตรัง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย


     นายไมตรี  อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า ด้วยได้เกิดอุทกภัยในพื้นที่หลายจังหวัดภาคกลางและภาคเหนือ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2554 เป็นต้นมา ทำให้ประชาชนเสียชีวิต และทรัพย์สินได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันภัยยังไม่ยุติ เพื่อแสดงความมีน้ำใจของชาวตรังในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย    จังหวัดตรังจึงขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยดังกล่าว โดยสามารถติดต่อบริจาคเงินได้ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง ในวันและเวลาราชการตั้งแต่วันพุธที่ 12 ตุลาคม – วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2554 ระหว่างเวลา 09.00 -16.00 น.

หรือโอนเงิน เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาตรัง ชื่อบัญชี “เงินทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ” เลขที่บัญชี 903-0-58400-9 ทั้งนี้กรณีการโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวข้างต้น กรุณาสำเนาใบโอนเงินแจ้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังทราบด้วย เพื่อประกอบการตรวจสอบยอดเงินรับบริจาค  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง  โทรศัพท์ 0-7521-8750 โทรสาร 0-7521-4382


ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง


โดย.. บก.ตั้ม (tumcyber) ส่งข้อความหลังไมค์ 110.164.217.199   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน