พิธีขอไม้ไผ่ (เสาโกเต้ง) ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้ จ. ตรัง กินเจ 54พิธีขอไม้ไผ่ (เสาโกเต้ง) ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้ เต้าโบ้เกงจ. ตรัง เทศกาลถือศีลกินเจ ปี 2554


โดย.. โกลุ้ง 180.183.33.157   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

12 ต.ค.2554  เวลา 07:36 น.
โดย.. โกลุ้ง 180.183.33.157  

พิธีขอไม้ไผ่ (เสาโกเต้ง)

 ความคิดเห็นที่ 2

12 ต.ค.2554  เวลา 07:38 น.
โดย.. โกลุ้ง 180.183.33.157  


 ความคิดเห็นที่ 3

12 ต.ค.2554  เวลา 07:39 น.
โดย.. โกลุ้ง 180.183.33.157  


 ความคิดเห็นที่ 4

12 ต.ค.2554  เวลา 07:41 น.
โดย.. โกลุ้ง 180.183.33.157  


 ความคิดเห็นที่ 5

12 ต.ค.2554  เวลา 07:42 น.
โดย.. โกลุ้ง 180.183.33.157  


 ความคิดเห็นที่ 6

12 ต.ค.2554  เวลา 07:50 น.
โดย.. โกลุ้ง 180.183.33.157  

พิธีขอไม้ไผ่ (เสาโกเต้ง) ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้ จ. ตรัง

 ความคิดเห็นที่ 7

12 ต.ค.2554  เวลา 07:52 น.
โดย.. โกลุ้ง 180.183.33.157  

  พิธีขอไม้ไผ่ (เสาโกเต้ง) ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้ จ. ตรัง เทศกาลถือศีลกินเจปี 54


 ความคิดเห็นที่ 8

12 ต.ค.2554  เวลา 07:57 น.
โดย.. โกลุ้ง 180.183.33.157  

เสาโกเต็งใช้ไม้ตะเคียนทอง

 ความคิดเห็นที่ 9

12 ต.ค.2554  เวลา 07:58 น.
โดย.. โกลุ้ง 180.183.33.157  


 ความคิดเห็นที่ 10

12 ต.ค.2554  เวลา 08:00 น.
โดย.. โกลุ้ง 180.183.33.157  

เสาโกเต้งใช้ไม้ตะเคียนทอง

 ความคิดเห็นที่ 11

12 ต.ค.2554  เวลา 08:01 น.
โดย.. โกลุ้ง 180.183.33.157  

เสาโกเต้งใช้ไม้ตะเคียนทอง

 ความคิดเห็นที่ 12

12 ต.ค.2554  เวลา 08:02 น.
โดย.. โกลุ้ง 180.183.33.157  

เสาโกเต้งใช้ไม้ตะเคียนทอง

 ความคิดเห็นที่ 13

12 ต.ค.2554  เวลา 08:03 น.
โดย.. โกลุ้ง 180.183.33.157  

เสาโกเต้งใช้ไม้ตะเคียนทอง

 ความคิดเห็นที่ 14

12 ต.ค.2554  เวลา 08:06 น.
โดย.. โกลุ้ง 180.183.33.157  

(เสาโกเต้ง) ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้ จ. ตรัง เทศกาลถือศีลกินเจปี 2554  

 ความคิดเห็นที่ 15

12 ต.ค.2554  เวลา 08:07 น.
โดย.. โกลุ้ง 180.183.33.157  

(เสาโกเต้ง) ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้ จ. ตรัง เทศกาลถือศีลกินเจปี 54  

 ความคิดเห็นที่ 16

12 ต.ค.2554  เวลา 08:09 น.
โดย.. โกลุ้ง 180.183.33.157  

(เสาโกเต้ง) ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้ จ. ตรัง เทศกาลถือศีลกินเจปี 54  

 ความคิดเห็นที่ 17

12 ต.ค.2554  เวลา 08:10 น.
โดย.. โกลุ้ง 180.183.33.157  

(เสาโกเต้ง) ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้ จ. ตรัง เทศกาลถือศีลกินเจปี 54  

 ความคิดเห็นที่ 18

12 ต.ค.2554  เวลา 08:12 น.
โดย.. โกลุ้ง 180.183.33.157  

(เสาโกเต้ง) ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้ จ. ตรัง เทศกาลถือศีลกินเจปี 54  

 ความคิดเห็นที่ 19

12 ต.ค.2554  เวลา 08:36 น.
โดย.. โกลุ้ง 180.183.33.157  

ภาพเก่าในอดีต  เทศกาลถือศีลกินเจ  จ.ตรัง ปี 2531

คติเตือนใจ        

เพราะแสวงหา     มิใช่รอคอย

เพราะเชี่ยวชาญ    มิใช่โอกาส

เพราะสามารถ      มิใช่โชคช่วย

“ดังนี้แล้วลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน”

     2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน