สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรังเปิดรับสมัครสอบคัดเลือก


 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรังเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง
นายช่างสำรวจ วุฒิ ปวส. ทางด้านสำรวจ นายช่างโยธา ช่างก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล วุฒิ ปวช. ทางพาณิชยการ บัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ หรือช่างก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา
ระยะเวลาจ้าง 1 ปี ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2550 กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน -12 ธันวาคม 2549 ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด และขอใบสมัครได้ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 4 ในวันและเวลาราชการ หรือโทร 0-7521-8666 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โดย.. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง 61.19.52.106   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน