"พุทธ" ที่แท้ต้องร่วมกันทำความดีที่วัด  มัชฌิม  มีการสวดมนต์    นั่งสมาธิ   ฟังธรรม  ทุกวัน   เวลา  18.30-20.00  น.   พวกเราชาวพุทธ  น่าจะร่วมมือร่วมใจกัน   ไปปฏิบัติธรรม    เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง  และดำรงต่อไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน   


โดย.. สงสัย 118.173.133.150   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

21 ก.ย.2554  เวลา 08:31 น.
โดย.. สงสัย 118.173.133.150  

คนกลุ่มนี้ถึงแม้จะเป็นคนกลุ่มเล็กๆ     แต่ก็เป็นเฟืองจักรสำคัญที่เห็นคุณค่าของ    "ศาสนาพุทธ"  

 ความคิดเห็นที่ 2

21 ก.ย.2554  เวลา 08:39 น.
โดย.. สงสัย 118.173.133.150  

"การพ้นทุกข์"   คือ  หัวใจของศาสนาพุทธ    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน