ชม Car Free Day 2011 ตรัง โครงการที่ 2 “Biking Together” 18 ก.ย.


  1 2 3 4 5 6 7 8    หน้าถัดไป >ชมรมจักรยานเทศบาลนครตรังร่วมกับชมรมจักรยานจังหวัดตรัง ..... ขอเรียนเชิญผู้ใช้จักรยานทุกท่าน ทุกกลุ่ม/ชมรม ร่วมรณรงค์เพื่อให้กระตุ้นให้เกิดการใช้จักรยานให้เพิ่มขึ้น ร่วมกันผลักดันให้จักรยานเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเดินทาง กระตุ้นให้เกิดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้จักรยานเช่น เส้นทางจักรยาน ที่จอดจักรยาน สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ แก่ผู้ใช้จักรยานเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้จักรยาน และให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหามลพิษในอากาศ มลพิษทางเสียง ปัญหาสภาวะโลกร้อน ลดการใช้พลังงาน เสริมสร้างให้มีสุขภาพแข็งแรง และช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ......... พร้อมกันที่ ...โรงแรมเรือรัษฎา ณ ลานน้ำพุพญานาค (Car Free Day 2011 ตรัง (โครงการที่ 2)18 ก.ย. 54

โดย.. เปิ้ล 118.173.136.0   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

20 ก.ย.2554  เวลา 11:27 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.136.0  

กำหนดการดังนี้ ......09.45 น. ออกเดินทาง ไปเข้าร่วมกิจกรรม “Biking Together” ปั่นจักรยาน..ต้านโลกร้อน .....10.15 น. เดินทางถึงหน้า โรงแรมเรือรัษฎา ลงทะเบียนรับของที่ระลึกจากทาง บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) ......11.00 น. ร่วมปั่นจักรยานกับคุณเจริญ-อรวรรณ โอทอง (คุณหมู-คุณวรรณ คู่รักนักปั่นจักรยานรอบโลก) และผู้บริหารฯ เดินทางจากโรงแรมเรือรัษฎา ณ ลานน้ำพุพญานาค ถึงหน้าห้างสิริบรรณ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ จ.ตรัง

 ความคิดเห็นที่ 2

20 ก.ย.2554  เวลา 11:32 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.136.0  

ภาพบรรยากาศ...โครงการที่ 2 “Biking Together” ปั่นจักรยาน..ต้านโลกร้อน โดยทางบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดและห้างสิริบรรณ จ.ตรัง ได้จัดงาน Hornbill “Biking Together” ร่วมกับคุณเจริญ-อรวรรณ โอทอง (คุณหมู-คุณวรรณ คู่รักนักปั่นจักรยานรอบโลก) : ท่านประธานในพิธีเปิด ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายไมตรี อินทุสุต / ร่วมด้วยนายกิจ หลีกภัย นายก อบจ.ตรัง / ท่านปลัดจังหวัดตรัง นายไชยยศ ธงไชย /นายกเทศมนตรีเทศบาลนครตรัง นายชาลี กางอิ่ม )

 ความคิดเห็นที่ 3

20 ก.ย.2554  เวลา 11:35 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.136.0  

ปั่นจักรยาน..ต้านโลกร้อน โดยทางบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดและห้างสิริบรรณ จ.ตรัง ได้จัดงาน Hornbill “Biking Together” ร่วมกับคุณเจริญ-อรวรรณ โอทอง (คุณหมู-คุณวรรณ คู่รักนักปั่นจักรยานรอบโลก) กำลังพบปะ พูดคุยกับ คุณ Tigersong

 ความคิดเห็นที่ 4

20 ก.ย.2554  เวลา 11:36 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.136.0  

ร่วมกับคุณเจริญ-อรวรรณ โอทอง (คุณหมู-คุณวรรณ คู่รักนักปั่นจักรยานรอบโลก) กำลังพบปะ พูดคุยกับ ชาวนักปั่นจังหวัดตรัง ก่อนพิธีเปิด

 ความคิดเห็นที่ 5

20 ก.ย.2554  เวลา 11:38 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.136.0  

พิธีกร.... พิธีเปิด.....โครงการที่ 2 “Biking Together” ปั่นจักรยาน..ต้านโลกร้อน

 ความคิดเห็นที่ 6

20 ก.ย.2554  เวลา 11:40 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.136.0  

ท่านแขกผู้มีเกียรติ ที่มาร่วมพิธีเปิด...วันนี้ Car Free Day 2011 โครงการที่ 2 “Biking Together” ปั่นจักรยาน..ต้านโลกร้อน

 ความคิดเห็นที่ 7

20 ก.ย.2554  เวลา 11:42 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.136.0  

ท่านแขกผู้มีเกียรติ ที่มาร่วมพิธีเปิด...วันนี้ Car Free Day 2011 โครงการที่ 2 “Biking Together” ปั่นจักรยาน..ต้านโลกร้อน ร่วมกับคุณเจริญ-อรวรรณ โอทอง (คุณหมู-คุณวรรณ คู่รักนักปั่นจักรยานรอบโลก) .... พร้อมลูกสาว น้อยๆ

 ความคิดเห็นที่ 8

20 ก.ย.2554  เวลา 11:43 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.136.0  

พิธีเปิด.....โครงการที่ 2 “Biking Together” ปั่นจักรยาน..ต้านโลกร้อน ผู้จัดโรงแรมเรือรัษฎา ....กล่าววัตถุประสงค์

 ความคิดเห็นที่ 9

20 ก.ย.2554  เวลา 11:45 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.136.0  

พิธีเปิด.....โครงการที่ 2 “Biking Together” ปั่นจักรยาน..ต้านโลกร้อน ผู้จัดบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด งาน Hornbill “Biking Together” ....กล่าววัตถุประสงค์ และความรู้สึก ในการจัดกิจกรรมวันนี้

 ความคิดเห็นที่ 10

20 ก.ย.2554  เวลา 11:48 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.136.0  

ท่านประธาน... ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายไมตรี อินทุสุต ในพิธีเปิด.....โครงการที่ 2 “Biking Together” ปั่นจักรยาน..ต้านโลกร้อน กล่าวเปิดงาน และท่านร่วมปั่นรอบเมืองตรังวันนี้ ด้วย

 ความคิดเห็นที่ 11

20 ก.ย.2554  เวลา 11:49 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.136.0  

ท่านแขกผู้มีเกียรติ และชาวนักปั่นที่มาร่วมพิธีเปิด ต้อนรับ...วันนี้ Car Free Day 2011 โครงการที่ 2 “Biking Together”

 ความคิดเห็นที่ 12

20 ก.ย.2554  เวลา 11:50 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.136.0  

ท่านแขกผู้มีเกียรติ และชาวนักปั่นที่มาร่วมพิธีเปิด ต้อนรับ...วันนี้ Car Free Day 2011 โครงการที่ 2 “Biking Together”

 ความคิดเห็นที่ 13

20 ก.ย.2554  เวลา 11:51 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.136.0  

ท่านแขกผู้มีเกียรติ และชาวนักปั่นที่มาร่วมพิธีเปิด ต้อนรับ...วันนี้ Car Free Day 2011 โครงการที่ 2 “Biking Together”

 ความคิดเห็นที่ 14

20 ก.ย.2554  เวลา 11:51 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.136.0  

ท่านแขกผู้มีเกียรติ และชาวนักปั่นที่มาร่วมพิธีเปิด ต้อนรับ...วันนี้ Car Free Day 2011 โครงการที่ 2 “Biking Together”

 ความคิดเห็นที่ 15

20 ก.ย.2554  เวลา 11:52 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.136.0  

ท่านแขกผู้มีเกียรติ และชาวนักปั่นที่มาร่วมพิธีเปิด ต้อนรับ...วันนี้ Car Free Day 2011 โครงการที่ 2 “Biking Together”

 ความคิดเห็นที่ 16

20 ก.ย.2554  เวลา 11:53 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.136.0  

ท่านแขกผู้มีเกียรติ และชาวนักปั่นที่มาร่วมพิธีเปิด ต้อนรับ...วันนี้ Car Free Day 2011 โครงการที่ 2 “Biking Together”

 ความคิดเห็นที่ 17

20 ก.ย.2554  เวลา 11:53 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.136.0  

ท่านแขกผู้มีเกียรติ และชาวนักปั่นที่มาร่วมพิธีเปิด ต้อนรับ...วันนี้ Car Free Day 2011 โครงการที่ 2 “Biking Together”

 ความคิดเห็นที่ 18

20 ก.ย.2554  เวลา 11:55 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.136.0  

ท่านแขกผู้มีเกียรติ และชาวนักปั่นที่มาร่วมพิธีเปิด ต้อนรับ...วันนี้ Car Free Day 2011 โครงการที่ 2 “Biking Together” ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

 ความคิดเห็นที่ 19

20 ก.ย.2554  เวลา 11:56 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.136.0  

ท่านแขกผู้มีเกียรติ และชาวนักปั่นที่มาร่วมพิธีเปิด ต้อนรับ...วันนี้ Car Free Day 2011 โครงการที่ 2 “Biking Together” ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

 ความคิดเห็นที่ 20

20 ก.ย.2554  เวลา 11:57 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.136.0  

ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก (ก่อนพิธีเปิดงาน จะเริ่ม)


  1 2 3 4 5 6 7 8    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน