ชมรมผู้ใช้งานวิทยุสื่อสาร จังหวัดตรังรายละเอียดของชมรม

-รับปรึกษาปัญหาการใช้วิทยุสื่อสาร ทุกระบบ ทุกหน่วยงานเน้น ตามระเบียบกทช.(ถูกกฎหมาย)

- ถาม-ตอบ ปัญหาการใช้วิทยุสื่อสารเบื้องต้น  การบำรุงรักษา และการใช้งานในระบบปฏิบัติการณ์

โดย...ทีมช่างและผู้มีประสบการณ์อย่างมืออาชีพ.


โดย.. www.it-trang.com 118.173.129.132   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

18 ก.ย.2554  เวลา 10:25 น.
โดย.. www.it-trang.com 118.173.129.132  

คำถาม..? ทำมัยเครื่องจีนชอบเสีย.....บ่อย..จัง.....

คำตอบ...ก.    ใช้วัสดุในการผลิตด้อยคุณภาพ

             ข.     คนใช้เอาแต่อารมณ์มากจนเกินไป

             ค.     ระบบไฟฟ้าโดยเฉพาะแท่นชาร์จไฟปล๊กไฟหลวมเกิดการสะป๊ากของไฟมากเกินไป

             ง.     ไม่หมั่นดูแลระบบขั้วชาร์จที่แบต,แท่นชาร์จ ,ปลั๊กเสียบไฟ

             จ.     ถูกทุกข้อ

 

 


 ความคิดเห็นที่ 2

18 ก.ย.2554  เวลา 10:42 น.
โดย.. www.it-trang.com 118.173.129.132  

คำถาม...แบตเตอรีชาร์จไฟไม่เข้า...ควรทำอย่างไร..?

 คำตอบ      ก.   ตรวจดูขั้วแบตว่าปกติหรือไม่

                  ข.   แบตที่เก็บใว้นานเชลของแบตอาจแห้งไม่มีการเรียงตัวต้องนำไปกระตุ้นเพื่อให้เกิดการเรียงตัวใหม่

                  ค.  ตรวจดูว่าแท่นชาร์จมีไฟเข้าหรือไม่โดยดูที่หลอดไฟLED

                   ง.  แท่นชาร์จบางรุ่นอาจมีร่องต้องดูว่าได้ใส่ลงตรงร่องหรือไม่

                   จ.  นำไปทำลายแล้วหาซื้อก้อนใหม่


 ความคิดเห็นที่ 3

18 ก.ย.2554  เวลา 10:57 น.
โดย.. www.it-trang.com 118.173.129.132  

คำถาม....อยากเล่นระบบรีพีสเตอร์.....แต่กลัวผิดกฏหมาย..ควรทำอย่างไร ?

 

คำตอบ..       ก.  เป็นนักวิทยุสมัครเล่นต้องหมั่นหาความรู้และฝึกฝนพัฒนาเป็นเรื่องที่ดี

                    ข.  การทดลองทำเครื่องรับ-ส่ง ต้องได้รับอนุญาตจาก  กทช.โดยขอและชำระค่าธรรมเนียมให้ถูกกฏหมาย

                     ค. หน่วยงานราชการยื่นขอใช้กับ กทช. และดำเนินการตามระเบียบ

                     ง.  เครื่องวิทยุข่ายสมัครเล่นมีระบบ DUPEX สำหรับใช้งานได้อยู่แล้ว

                     จ.  จัดตั้งในนามองค์กร  สมาคม  ชมรม  อาสากู้ภัย ต่างๆ  ต้องได้รับอนุญาตจาก  กทช.

                      


 ความคิดเห็นที่ 4

18 ก.ย.2554  เวลา 11:25 น.
โดย.. www.it-trang.com 118.173.129.132  

คู่มือเปิด-ปิดแบนด์ วิทยุสื่อสารรุ่นต่าง(สำหรับช่าง)

 

http://www.ittrang.ran4u.com/detailClubForum.do?clubId=5305&clubForumMenuId=9450&clubForumId=9641


 ความคิดเห็นที่ 5

17 พ.ย.2554  เวลา 19:59 น.
โดย.. www.it-trang.com 118.173.132.203  

 คู่มือเปิด/ปิดแบนด์วิทยุสื่อสาร(สำหรับช่าง)

 
      ลำดับ        ยี่ห้อรุ่น                          รายละเอียดการปฎิบัติการณ์                                                                 หมายเหตุ.-
                                                                                                       
      1.        Spender-Tc-144H        รี่เซ็ต: กดF ค้าง เปิดเครื่อง กดF ขึ้น AL-L กด F  
                 เปิด: Moniter ปุ่มข้างล่างสุด + UP ค้างไว้ขึ้น SELF กดเลข 0 ค้างขึ้น BAND1 : เปิด
                 BAND2 : ปิด  ได้แล้วปิดเครื่อง จบ.                 ทำคำสั่งอย่างต่อเนื่อง
      2.        Spender-Tc-144FMA        เปิด: กด F ค้าง เปิดเครื่อง ใส่เลข  6 2 6 1 0 1   จบ.        "
      3.        Spender-TH-2538 (3W)        เปิด: กด 168 ค้าง เปิดเครื่องขึ้น AL-L กด F : เปิด/ปิด จบ.        "
      4.        Spender-Tc-144G        เปิด: กดคีย์ส่ง+FUN เปิดเครื่อง  ขึ้น SET กด 5050 กด 1 : เปิด / กด2:ปิด กด   ยืนยัน   จบ.        "
      5.        Spender-Tc-144HA        เปิด: กด   + MHz ค้าง  เปิดเครื่อง ขึ้น B2 กด 1 + 3 ขึ้น B1 : เปิด  ,B2  : ปิด จบ        "
      6.        Spender-TH-280M        เปิด : กด Moniter + PTT ค้าง  เปิดเครื่อง ขึ้น - - - - กด 9 #  9 *  9  กดคีย์ส่ง  จบ.        "
      7.        BENISON -FB-388 (เก่า)        เปิด: กด F + 1 ค้าง ขึ้น D    ยกเลิก  D : ปิด        "
      8.        BENISON -FB-388 (ใหม่)        เปิด: กด PTT+ F ค้าง  เปิดเครื่อง ขึ้น SET ใส่เลข  5 6 5 7 ขึ้น SETใส่เลข  136.000-174.000  
                 กด ENT  ปิด/เปิดเครื่อง กด ENT  จบ        "
      9.        TM-241 EJ        เปิด: ถอด  R  000   แนวตั้ง บอร์ดจอ  ใกล้ถ่าน แบคอัพ  1 ตัว ออก  เปิดตลอด ใส่กลับ:ปิด        "
     10.        TM - 241 EJ (ปี39)        เปิด : กดปุ่ม VFO + MR + MHz ค้าง เปิดเครื่อง(ถอดR 000  : เปิด   จัมเปอร์ R000 : ปิด)        "
     11.        FT-2800M  (หน้าจอ)        เปิด :  กด LOW + D/M + ปุ่มสีส้ม  ค้าง (รี่เซ็ตจอ)  ปิด/เปิดเครื่อง
                ถอด  R  นี้ออก                 0000                                     นำ R มาใส่แทน                0000
                 จบ  (เปิดถาวร)            "
     12.        IC- V 8-T        เปิด: กด PTT ค้าง  แล้วเปิดเครื่อง  : เปิด        "
     13.        FH - 9012        เปิด : ถอดฝายางปิดด้านหลังเครื่องออก   แล้วถอด R x 2 บนช่องทุละบอร์ดออก (เปิดถาวร)        "
     14.        IC - V 82-T        เปิด : กด MONITER + A  ค้างแล้วเปิดเครื่อง
               ปิด : กด MONITER + B ค้างแล้วเปิดเครื่อง        "
     15.        IC - V 83        การซี่เซ็ตเครื่อง : กด EXIT  ค้างแล้วเปิดเครื่อง ขึ้น CLCR - - -  ลบทิ้ง
               การMR: กด F + 1  ตั้งความถี่  กด   ขึ้นช่อง กด A - B เพื่อเลือกช่องบันทึกกด C  จบ        "
      16.        ADI - TM281 A        เปิด :  กดปุ่ม MR ค้าง เปิดเครื่อง  กดปุ่ม MR + PTT ค้าง ปล่อย MR ก่อนแล้วPTT ตาม  จบ.
                (รุ่นเก่า ตัดสายแดงหน้าจอออก  กด MR ค้างแล้วเปิดเครื่อง : เปิด)        "
      17.        C - 150        เปิด : กด F + 3 ค้าง  แล้วเปิดเครื่อง       ปิด : กด F ค้าง ปิด/ เปิดเครื่อง  (ถอดชิบใกล้ๆ CPU ออกใส่ไดโอด แทน )     
       "
      18.        FT - 415        เปิด : กด ปุม UP-Dowd               ค้าง เปิดเครื่อง  (จั๊ม  2 , 6 , 3 :ชั่วคราว /จั๊ม 5 , 3 ,7 :ถาวร)
                 ปิด : กด MR + VFO + 2           ค้างเปิดเครื่อง        "
      19.        FT - 416 (ดำ)        เปิด : กด MHz ค้าง  แล้วเปิด/ปิดเครื่อง     ปิด: กด MR + VFO แล้วเปิด/ปิดเครื่อง
                (จั๊ม  3 , 2 , 6  )               "
       20.        FT - 411        เปิด : กด MR + VFO+2  เปิดเครื่อง ขึ้น 1000 ป้อน 136.000กดVFO ป้อน174.000 กด VFO
                 ป้อน 136.000 กด VFO ป้อน 174.000   จบ  (จั๊ม 2 ,7 )        "
       21.  iC-2200    :  เปิด  : กด  MONI  + Low    =  เปิดเครื่อง
                                   : ปิด   :  กด  SET +  MW        =  เปิดเครื่อง
       22.  iC- V 85 T   :  กด  MOni + Clr  + PWR    =  ปิด
                                    :  กด  Func +  Moni + Pwr    =  เปิด
       23.  Benison  V 9  =  กด   A + On   - - - - -ใส่รหัส  47259  กด  <>  AF = 174.000  <> IF = 136.000   กด  ENT
       24.  Spender  TC-Di14  =  กด F ค้าง + ON  เครื่อง = ALLRST   ใส่รหัส   626101 =  เปิด / ปิด ทำอีกรอบ
       25.   Spenter  TC- 144 DX   =   กด  Func + Moni  ค้าง  ON  ขึ้น  SELE  กด  PTT  ค้างไว้  แล้วกดปุ่ม  SCAN  ขึ้น  RESET   กดปุ่ม
                LOW  ขึ้น   CH 01  กดปุ่ม PTT 1 ครั้ง  ขึ้น - - - - -  ใส่  136.000  แล้วกดปุ่ม PTT ไปเรื่อยๆ จนกว่าแสดงผล  CH 02 
           กดปุ่ม Fre/ch  2 ครั้ง  เพื่อยืนยันการเปิดแบนด์  ( วิธีปิด =  กดปุ่ม MOni + 0 พร้อมกันแล้วเปิดเครื่อง หน้าจอแสดง 144.000   ปิด/เปิดเครื่องใหม่)
      26.   Spender  HERO - X4 ,  SENDER  941   =  กดปุ่ม PTT + FUN   = ON  ขึ้น  SET  ใส่รหัส  771081  ขึ้นตัวเลข  แล้วกด 1 จะขึ้น  136173(เปิดแบนดฺ)
               กด 2 จะขึ้น  144145 (ปิดแบนด์)  แล้วเลือก ออกกดเมนู(MENU)  เพื่อยืนยัด
     27.   SPENDER TC-144HA  = ปิดเครื่อง   กด  MHz  +  REV  ค้าง  แล้วเปิดเครื่อง  ขึ้น  B1  กด  เลข1 + เลข3  เพื่อเลือก B1 (เปิดแบนด์)  หรือ B2 ( ปิดแบนด์)
               เสร็จแล้ว  เปิด / ปิด  เครื่องใหม่
     28.     SD-980-H   = กด PTT กับ FUN พร้อมกันแล้วเปิดเครื่อง   หน้าจอจะขึ้น SET แล้วกด 771081 กด  1=  เปิด  136.000 MHz   กด 2 = ปิด 144.000 MHz   แล้วกด  เมนู เพื่อยืนยัน...จบ...
              
    29.     TM-481DTV   =  กด Fun+ ts/dcs  เปิดเครื่อง  เลือก B1 = ปิด  B1 = เปิด  OK..จบนะ   
   
    30.     SENDER  SD - 888H  กด  PTT + FUN  =  เปิดเครื่อง  ขึ้น  Set   กด 771081  กด เลข 1 =  144.146 MHZ   กด เลข 2 = 136.174 MHz  กด เมนู  เสร็จ.
                                                        
    31.      SPEEDDER  SP-T 1    กด FUN + PTT  ค้าง  = เปิดเครื่อง  ขึ้น SET กด FUN  UP DOWN  UP DOWN ขึ้น 144.146 MHz กด  UP  ขึ้น  130.180 MHz กดเมนู  เสร็จ.
   
    32.      WALLCOM  WF-09    กด PTT + MONI  ค้าง  = เปิดเครื่อง   ขึ้น  OPT  ป้อนรหัส  15362748   จบ.
.            
 


 ความคิดเห็นที่ 6

10 ก.พ.2555  เวลา 13:04 น.
โดย.. www.it-trang.com 111.84.97.217  

มาร่วมกันต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบเพื่อจังหวัดตรังกันครับ.!.

พบเห็นการคอรับชั่นส่ง..E-mail : >>> คลิก.!


 ความคิดเห็นที่ 7

10 ก.พ.2555  เวลา 13:38 น.
โดย.. www.it-trang.com 111.84.97.217  

มงคลชีวิต

 

อย่านอนตื่นสาย                     อย่าอายทำกิน

อย่าหมิ่นเงินน้อย                    อย่าคอยวาสนา

อย่าเสาวนาคนชั่ว                    อย่ามั่วอบายมุข

อย่าสุขก่อนห่าม                     อย่าพล่ามก่อนทำ

อย่ารำก่อนเพลง                     อย่าข่มเหงผู้น้อย

อย่าคอยแต่ประจบ                   อย่าคบแต่เศรษฐี

อย่าดีแต่ตัว                           อย่าชั่วแต่คนอื่น

อย่าฝืนกฎระเบียบ                       อย่าเอาเปรียบสังคม

อย่าชื่นชมคนผิด                         อย่าคิดเอาแต่ได้

อย่าใส่ร้ายคนดี                      อย่ากล่าววจีมุสา

อย่านินทาพระเจ้า                  อย่าขลาดเขลาเมื่อมีทุกข์

อย่าสุขจนลืมตัว                     อย่าเกรงกลัวงานหนัก

อย่าพิทักษ์พาลชน                  อย่าลืมตนเมื่อมั่งมี

 

...................................................

“คิดดี ทำดี  ดีแล้ว “ ....เป็นพรปีใหม่...2555..


 ความคิดเห็นที่ 8

15 ก.พ.2555  เวลา 21:10 น.
โดย.. www.it-trang.com 118.173.129.227      2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน