สอนพิเศษญี่ปุ่นและอังกฤษคอร์สเสริมความสามารถทางภาษา สำหรับผู้ปกครองที่เตรียมพร้อมรับมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 ให้กับบุตรหลาน ในสังคมปัจจุบันการรู้สองภาษา อาจไม่เพียงพอ !

โดย.. Fukurou 223.207.25.182   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน