น้ำเสียเนื่องจากชาวบ้านเกาะเคี่ยม ซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับน้ำเสียในคลอง และชาวบ้านก็ไม่ได้ทำการเลี้ยงปลา เลี้ยงหอย    มาเป็นเวลานาน

ดังนั้นอยากจะให้ทางสถานที่และผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยกันช่วยเหลือในส่วนนี้ด้วย


โดย.. เด็กเกาะ 182.52.68.161   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน