เปิดอบรมและสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นจ.กระบี่


วันที่11ก.พ2555 สนใจติดต่อ084-0549744

โดย.. hs9rxj 113.53.8.228   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

9 ส.ค.2554  เวลา 09:31 น.
โดย.. hs9rxj 113.53.8.228  

ลำดับที่ ครั้งที่/รุ่น วันที่อบรมและสอบ จำนวนการรับสมัคร ชื่อสมาคม ที่อยู่สมาคม/สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์

๒๔. /๒๕๕๕

(รุ่นที่ ๑)

๒๘ มกราคม ๒๕๕๕ ไม่เกิน ๕๐๐ คน สมาคมนักวิทยุสมัครเล่น

นครราชสีมา

(HS3AN)

โรงเรียนแหลมรวกบำรุง ถนนนครราชสีมา – ปักธงชัย

ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย

จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๐๘ ๑๙๗๖ ๐๐๕๐

๐๘ ๙๕๘๕ ๘๒๖๘

๒๕. /๒๕๕๕ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ไม่เกิน ๕๐๐ คน สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัด

กระบี่

(HS8AK)

มูลนิธิประชาสันติสุข ๓๐๗/

ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ

อำเภอ.เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

๐ ๗๕๖๒ ๑๑๔๔

๐๘ ๑๕๙๗ ๖๑๖๓    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน