.
กินเจตรัง

             

กินเจตรังภาพเก่าในอดีต

โดย.. โกลุ้ง 223.207.68.181   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

29 ก.ค.2554  เวลา 07:17 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.68.181  

     ภาพเก่าในอดีต  เทศกาลถือศีลกินเจ  จ.ตรัง ปี 2531


 ความคิดเห็นที่ 2

29 ก.ค.2554  เวลา 07:23 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.68.181  

     ภาพเก่าในอดีต  เทศกาลถือศีลกินเจ  จ.ตรัง ปี2532


 ความคิดเห็นที่ 3

29 ก.ค.2554  เวลา 07:28 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.68.181  

     ภาพเก่าในอดีต  เทศกาลถือศีลกินเจ  จ.ตรัง ปี2532


 ความคิดเห็นที่ 4

29 ก.ค.2554  เวลา 07:34 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.68.181  

เทศกาลถือศีลกินเจ  จ.ตรัง  พิธีอิ้วเก้ง (แห่พระ) ปี 2532


 ความคิดเห็นที่ 5

29 ก.ค.2554  เวลา 07:37 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.68.181  

เทศกาลถือศีลกินเจ  จ.ตรัง  พิธีอิ้วเก้ง (แห่พระ) ปี 2533


 ความคิดเห็นที่ 6

29 ก.ค.2554  เวลา 07:39 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.68.181  

เทศกาลถือศีลกินเจ  จ.ตรัง  พิธีอิ้วเก้ง (แห่พระ) ปี 2534


 ความคิดเห็นที่ 7

29 ก.ค.2554  เวลา 07:41 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.68.181  

เทศกาลถือศีลกินเจ  จ.ตรัง  พิธีอิ้วเก้ง (แห่พระ) ปี 2534


 ความคิดเห็นที่ 8

29 ก.ค.2554  เวลา 07:42 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.68.181  

เทศกาลถือศีลกินเจ  จ.ตรัง  พิธีอิ้วเก้ง (แห่พระ) ปี 2534


 ความคิดเห็นที่ 9

29 ก.ค.2554  เวลา 07:45 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.68.181  

 ภาพเก่าในอดีต  เทศกาลถือศีลกินเจ  จ.ตรัง ปี2535


 ความคิดเห็นที่ 10

29 ก.ค.2554  เวลา 07:47 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.68.181  

 ภาพเก่าในอดีต  เทศกาลถือศีลกินเจ  จ.ตรัง

 ความคิดเห็นที่ 11

29 ก.ค.2554  เวลา 07:56 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.68.181  

ภาพเก่าในอดีต  คุณแม่ถ้วน  หลีกภัย ตั้งโต๊ะรับองค์ศักดิ์สิทธิ์


 ความคิดเห็นที่ 12

29 ก.ค.2554  เวลา 08:01 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.68.181  

ภาพเก่าในอดีต  เทศกาลถือศีลกินเจ  จ.ตรัง ปี2536


 ความคิดเห็นที่ 13

29 ก.ค.2554  เวลา 08:03 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.68.181  

ภาพเก่าในอดีต  เทศกาลถือศีลกินเจ  จ.ตรัง

 ความคิดเห็นที่ 14

29 ก.ค.2554  เวลา 08:11 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.68.181  

ภาพเก่าในอดีต เทศกาลถือศีล กินผัก จ.ตรัง  พิธีอิ้วเก้ง (แห่พระ) ของ องค์ศักดิ์สิทธิ์


 ความคิดเห็นที่ 15

29 ก.ค.2554  เวลา 08:13 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.68.181  

ภาพเก่าในอดีต  เทศกาลถือศีลกินเจ  จังหวัดตรัง

 ความคิดเห็นที่ 16

29 ก.ค.2554  เวลา 08:16 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.68.181  

ภาพเก่าในอดีต เทศกาลถือศีล กินผัก จ.ตรัง  พิธีอิ้วเก้ง (แห่พระ)

 ความคิดเห็นที่ 17

29 ก.ค.2554  เวลา 08:18 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.68.181  

ภาพเก่าในอดีต  เทศกาลถือศีลกินเจ  จังหวัดตรัง

 ความคิดเห็นที่ 18

29 ก.ค.2554  เวลา 08:26 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.68.181  

อาจารย์มั่นชัยทำ พิธีเซี่ยเป้ง ( โก้กุน )


 ความคิดเห็นที่ 19

29 ก.ค.2554  เวลา 08:33 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.68.181  

ภาพเก่าในอดีต  โต๊ะบูชาปรมาจารย์ซินแสต่องเอ็ก     2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน