สาธิตสีน้ำกับ อ.ธรรมนูญ เรืองสวัสดิ์


  1 2 3 4 5    หน้าถัดไป >เมื่อตอนต้นเดือนที่ผ่านมา ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้เชิญอ.ธรรมนูญ  เรืองสวัสดิ์ เป็นจิตรกรที่มีความเชี่ยวชาญ  ในการวาดสีน้ำอย่างยอดเยี่ยม มาให้ความรู้กับนักเรียนวิชาทัศนศิลป์เรื่องการ  ระบายสีน้ำเทคนิคการวาดภาพกับสีน้ำครึ่งวันเต็มๆที่อาคารศิลปะ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยตรัง

โดย.. วาดภาพ 61.19.71.21   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

26 ก.ค.2554  เวลา 09:20 น.
โดย.. วาดภาพ 119.42.89.126  

ชี้แจงก่อนการเรียน


 ความคิดเห็นที่ 2

26 ก.ค.2554  เวลา 09:20 น.
โดย.. วาดภาพ 119.42.88.197  

เตรียมการ

 ความคิดเห็นที่ 3

26 ก.ค.2554  เวลา 09:21 น.
โดย.. วาดภาพ 119.42.89.126  

เตรียมอุปกรณ์

 ความคิดเห็นที่ 4

26 ก.ค.2554  เวลา 09:22 น.
โดย.. วาดภาพ 119.42.89.126  

เตรียมกระดาษ


 ความคิดเห็นที่ 5

26 ก.ค.2554  เวลา 09:22 น.
โดย.. วาดภาพ 119.42.89.86  

..

 ความคิดเห็นที่ 6

26 ก.ค.2554  เวลา 09:24 น.
โดย.. วาดภาพ 203.172.174.193  

อ. กำลังอธิบายคุณสมบัติของกระดาษสำหรับวาดภาพสีน้ำน้ำครับ

 ความคิดเห็นที่ 7

26 ก.ค.2554  เวลา 09:24 น.
โดย.. วาดภาพ 61.19.71.21  

...

 ความคิดเห็นที่ 8

26 ก.ค.2554  เวลา 09:25 น.
โดย.. วาดภาพ 119.42.89.86  

ตั้งใจฟัง

 ความคิดเห็นที่ 9

26 ก.ค.2554  เวลา 09:26 น.
โดย.. วาดภาพ 203.172.174.193  

...

 ความคิดเห็นที่ 10

26 ก.ค.2554  เวลา 09:27 น.
โดย.. วาดภาพ 203.172.174.193  

สอนการผนึกกระดาษ

 ความคิดเห็นที่ 11

26 ก.ค.2554  เวลา 09:27 น.
โดย.. วาดภาพ 119.42.89.126  

เรียนรู้

 ความคิดเห็นที่ 12

26 ก.ค.2554  เวลา 09:28 น.
โดย.. วาดภาพ 119.42.89.126  

พู่กันชนิดต่างๆ

 ความคิดเห็นที่ 13

26 ก.ค.2554  เวลา 09:28 น.
โดย.. วาดภาพ 119.42.89.242  

..

 ความคิดเห็นที่ 14

26 ก.ค.2554  เวลา 09:29 น.
โดย.. วาดภาพ 119.42.89.108  

..

 ความคิดเห็นที่ 15

26 ก.ค.2554  เวลา 09:30 น.
โดย.. วาดภาพ 119.42.89.108  

ทดสอบตนเอง

 ความคิดเห็นที่ 16

26 ก.ค.2554  เวลา 09:31 น.
โดย.. วาดภาพ 61.19.71.21  

เตรียมการดาษตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

 ความคิดเห็นที่ 17

26 ก.ค.2554  เวลา 09:31 น.
โดย.. วาดภาพ 119.42.88.197  

ศึกษา

 ความคิดเห็นที่ 18

26 ก.ค.2554  เวลา 09:32 น.
โดย.. วาดภาพ 119.42.89.86  

...

 ความคิดเห็นที่ 19

26 ก.ค.2554  เวลา 09:32 น.
โดย.. วาดภาพ 119.42.89.242  

เตรียมสี

 ความคิดเห็นที่ 20

26 ก.ค.2554  เวลา 09:33 น.
โดย.. วาดภาพ 61.19.71.21  

...


  1 2 3 4 5    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน