ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้ จ. ตรัง ออกโปรดลูกหลานตลาดทับเที่ยงศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้ จ. ตรัง ออกโปรดลูกหลานตลาดทับเที่ยง 12 ต.ค. 53


โดย.. โกลุ้ง 223.207.66.169   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

19 มิ.ย.2554  เวลา 13:41 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.66.169  

   รถนำขบวนแห่

 ความคิดเห็นที่ 2

19 มิ.ย.2554  เวลา 13:44 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.66.169  

   รถร่วมขบวนแห่

 ความคิดเห็นที่ 3

19 มิ.ย.2554  เวลา 13:52 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.66.169  

    อ๊ามส่ามอ๋องฮู้   แห่ตลาดทับเที่ยง

 ความคิดเห็นที่ 4

19 มิ.ย.2554  เวลา 13:54 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.66.169  

   พ

 ความคิดเห็นที่ 5

19 มิ.ย.2554  เวลา 13:59 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.66.169  

  ประชาชน ตั้งโต๊ะรับองค์ศักดิ์สิทธิ์

 ความคิดเห็นที่ 6

19 มิ.ย.2554  เวลา 14:02 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.66.169  

   พิธีตั้งโต๊ะรับองค์เทพ

 ความคิดเห็นที่ 7

19 มิ.ย.2554  เวลา 14:04 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.66.169  


 ความคิดเห็นที่ 8

19 มิ.ย.2554  เวลา 14:06 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.66.169  

    พ

 ความคิดเห็นที่ 9

19 มิ.ย.2554  เวลา 14:08 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.66.169  

  พ

 ความคิดเห็นที่ 10

19 มิ.ย.2554  เวลา 14:11 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.66.169  

   พ

 ความคิดเห็นที่ 11

19 มิ.ย.2554  เวลา 14:13 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.66.169  


 ความคิดเห็นที่ 12

19 มิ.ย.2554  เวลา 14:16 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.66.169  


 ความคิดเห็นที่ 13

19 มิ.ย.2554  เวลา 14:22 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.66.169  

    จุดประทัดรับ     (    เคว หรือ  เกี้ยว  )

 ความคิดเห็นที่ 14

19 มิ.ย.2554  เวลา 14:31 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.66.169  

   ตั๋วพระโพธิสัตว์กวนอิม

 ความคิดเห็นที่ 15

19 มิ.ย.2554  เวลา 14:33 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.66.169  


 ความคิดเห็นที่ 16

19 มิ.ย.2554  เวลา 14:36 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.66.169  


 ความคิดเห็นที่ 17

19 มิ.ย.2554  เวลา 14:42 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.66.169  

    องค์ท่ามก๋งเยี่ย    องค์โข้ยเซ่งฮ๋อง   องค์จอสู่กง  องค์ศักดิ์สิทธิ์  ในศาลเจ้า

 ความคิดเห็นที่ 18

19 มิ.ย.2554  เวลา 14:45 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.66.169  


 ความคิดเห็นที่ 19

20 มิ.ย.2554  เวลา 05:56 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.68.239  

   r


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน