อาสายุวกาชาด กับการเลือกตั้งเยาชนอาสายุวกาชาต ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองตรังทำได้จริง และได้ทำแล้ว

โดย.. ครูแบงค์ 202.143.161.188   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

16 มิ.ย.2554  เวลา 15:53 น.
โดย.. ครูแบงค์ 202.143.161.188  

ปฐมนิเทศก่อนการอบรม


 ความคิดเห็นที่ 2

16 มิ.ย.2554  เวลา 15:55 น.
โดย.. ครูแบงค์ 202.143.161.188  

เพื่อนร่วมค่าย 3 คืน  4 วัน

 ความคิดเห็นที่ 3

16 มิ.ย.2554  เวลา 15:56 น.
โดย.. ครูแบงค์ 202.143.161.188  

ทำสัญญาใจอยู่ร่วมกันอย่างมิตร

 ความคิดเห็นที่ 4

16 มิ.ย.2554  เวลา 15:57 น.
โดย.. ครูแบงค์ 202.143.161.188  

นายกิจ  หลีกภัย (นายกองค์บริหารส่วนจังหวัดตรัง)ประธานเปิดการอบรม

 ความคิดเห็นที่ 5

16 มิ.ย.2554  เวลา 15:58 น.
โดย.. ครูแบงค์ 202.143.161.188  

รับฟังการกล่าวรายงาน

 ความคิดเห็นที่ 6

16 มิ.ย.2554  เวลา 15:59 น.
โดย.. ครูแบงค์ 202.143.161.188  

ให้โอวาทและเปิดการอบรม


 ความคิดเห็นที่ 7

16 มิ.ย.2554  เวลา 16:02 น.
โดย.. ครูแบงค์ 202.143.161.188  

ผอ.อรอุษา  แสนเดช(ผอ.กศน.อำเภอเมืองตรัง)  นายกิจ  หลีกภัย (นายก อบจ.ตรัง)  นางละออง  ภู่กลาง (ครู คศ.3)        ((จากซ้าย))


 ความคิดเห็นที่ 8

16 มิ.ย.2554  เวลา 16:03 น.
โดย.. ครูแบงค์ 202.143.161.188  

อบรมเข้ม

 ความคิดเห็นที่ 9

16 มิ.ย.2554  เวลา 16:03 น.
โดย.. ครูแบงค์ 202.143.161.188  

อ.สถาพร  มุ่งเพียรมั่น  วิทยากรพิเศษ


 ความคิดเห็นที่ 10

16 มิ.ย.2554  เวลา 16:05 น.
โดย.. ครูแบงค์ 202.143.161.188  

เข้มเกินขาด  สู้สุดใจ


 ความคิดเห็นที่ 11

16 มิ.ย.2554  เวลา 16:08 น.
โดย.. ครูแบงค์ 202.143.161.188  

ผ้าผูกคอพระราชทาน


 ความคิดเห็นที่ 12

16 มิ.ย.2554  เวลา 16:09 น.
โดย.. ครูแบงค์ 202.143.161.188  

ปลื้มใจทั่วหน้า

 ความคิดเห็นที่ 13

16 มิ.ย.2554  เวลา 16:09 น.
โดย.. ครูแบงค์ 202.143.161.188  

--

 ความคิดเห็นที่ 14

16 มิ.ย.2554  เวลา 16:10 น.
โดย.. ครูแบงค์ 202.143.161.188  

-

 ความคิดเห็นที่ 15

16 มิ.ย.2554  เวลา 16:11 น.
โดย.. ครูแบงค์ 202.143.161.188  

รับมอบเกียรติบัตร

 ความคิดเห็นที่ 16

16 มิ.ย.2554  เวลา 16:11 น.
โดย.. ครูแบงค์ 202.143.161.188  

ปิดการอบรม

 ความคิดเห็นที่ 17

16 มิ.ย.2554  เวลา 16:12 น.
โดย.. ครูแบงค์ 202.143.161.188  

ก่อนจากกัน


 ความคิดเห็นที่ 18

16 มิ.ย.2554  เวลา 16:12 น.
โดย.. ครูแบงค์ 202.143.161.188  

-

 ความคิดเห็นที่ 19

16 มิ.ย.2554  เวลา 16:13 น.
โดย.. ครูแบงค์ 202.143.161.188  

-

 ความคิดเห็นที่ 20

16 มิ.ย.2554  เวลา 16:14 น.
โดย.. ครูแบงค์ 202.143.161.188  

ภาพเหตุการณ์จริงขณะลงพื้นที่

http://trang.nfe.go.th/nfe02/?name=news1&file=readnews&id=20

http://trang.nfe.go.th/nfe02/?name=news1&file=readnews&id=21    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน