งานฉลองอ๊าม(แซยิด)ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้เกง


  1 2    หน้าถัดไป >งานฉลองอ๊ามประจำปี 2554

 (แซยิด)ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้เกง

 


โดย.. โกลุ้ง 223.207.64.226   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

16 มิ.ย.2554  เวลา 07:08 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.64.226  

 ร่างทรงร่วมกันปักธง พระประจำศาลเจ้า


 ความคิดเห็นที่ 2

16 มิ.ย.2554  เวลา 07:17 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.64.226  

ธง พระ จูฮู้อ๋องเอี๋ย   เฮงฮู้อ๋องเอี๋ย   หลีฮู้อ๋องเอี๋ย  และธงพระประจำตระกูล (   360 อ๋องเอี๋ย  )

 ความคิดเห็นที่ 3

16 มิ.ย.2554  เวลา 07:21 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.64.226  

  บริเวณศาลเจ้าก่อนเริ่มงานฉลองอ๊าม  1วัน

 ความคิดเห็นที่ 4

16 มิ.ย.2554  เวลา 07:32 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.64.226  

  ตั๋วเควขององค์ศักดิ์สิทธิ์

 ความคิดเห็นที่ 5

16 มิ.ย.2554  เวลา 07:34 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.64.226  

  ตั๋วเควขององค์  จูฮู้อ๋องเอี๋ย

 ความคิดเห็นที่ 6

16 มิ.ย.2554  เวลา 07:37 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.64.226  

  ตั๋วเควขององค์  ไท้ซ่งโล้กุน

 ความคิดเห็นที่ 7

16 มิ.ย.2554  เวลา 07:43 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.64.226  

  เคว

 ความคิดเห็นที่ 8

16 มิ.ย.2554  เวลา 07:50 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.64.226  

  พิธีอันเชิญองค์ศักดิ์สิทธิ์

 ความคิดเห็นที่ 9

16 มิ.ย.2554  เวลา 08:01 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.64.226  

  พิธีอันเชิญองค์ศักดิ์สิทธิ์ลงเคว

 ความคิดเห็นที่ 10

16 มิ.ย.2554  เวลา 08:06 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.64.226  

  รถนำขบวน

 ความคิดเห็นที่ 11

16 มิ.ย.2554  เวลา 08:09 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.64.226  

  รถนำขบวนไปอันเชิญไฟศักดิ์สิทธิ์  หน้าอนุสาวรีย์

 ความคิดเห็นที่ 12

16 มิ.ย.2554  เวลา 08:12 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.64.226  

   จัดขบวนก่อนออกเดินทาง

 ความคิดเห็นที่ 13

16 มิ.ย.2554  เวลา 08:18 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.64.226  

  อาจารย์จัดสิ่งของสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

 ความคิดเห็นที่ 14

16 มิ.ย.2554  เวลา 08:21 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.64.226  

  บริเวณ  มณฑลพิธี  หน้าอนุสาวรีย์

 ความคิดเห็นที่ 15

16 มิ.ย.2554  เวลา 08:24 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.64.226  

  จุดธูปเริ่มพิธี  อัญเชิญไฟศักดิ์สิทธิ์

 ความคิดเห็นที่ 16

16 มิ.ย.2554  เวลา 08:28 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.64.226  

  องค์ศักดิ์สิทธิ์เข้าร่วมพิธี

 ความคิดเห็นที่ 17

16 มิ.ย.2554  เวลา 08:31 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.64.226  

   อัญเชิญไฟศักดิ์สิทธิ์กลับศาลเจ้า

 ความคิดเห็นที่ 18

16 มิ.ย.2554  เวลา 08:35 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.64.226  

  องค์ศักดิ์สิทธิ์ ทำพิธีจุดตะเกียง  เปิดมณฑลพิธี   ฉลองอ๊ามประจำปี   2554

 ความคิดเห็นที่ 19

16 มิ.ย.2554  เวลา 08:40 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.64.226  

   พิธีต้าวเหล่ายั่วะ  (  ศักดิ์สิทธิ์เล่นของมีคม  )

 ความคิดเห็นที่ 20

16 มิ.ย.2554  เวลา 08:42 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.64.226  

   พ


  1 2    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน