งานถือศีลกินเจ ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้ เต้าโบ้เก้ง 2553


  1 2 3 4 5    หน้าถัดไป >งานถือศีลกินเจ ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้ เต้าโบ้เก้ง 2553 ถ.เพลิยพิทักษ์ จ.ตรัง (ข้างโรงพระท่ามกงเยี้ย)

โดย.. โกลุ้ง 223.207.185.246   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

9 มิ.ย.2554  เวลา 20:13 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.185.246  

.

 ความคิดเห็นที่ 2

9 มิ.ย.2554  เวลา 20:38 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.185.246  

.

 ความคิดเห็นที่ 3

9 มิ.ย.2554  เวลา 20:42 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.185.246  

.

 ความคิดเห็นที่ 4

9 มิ.ย.2554  เวลา 20:45 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.185.246  

.

 ความคิดเห็นที่ 5

9 มิ.ย.2554  เวลา 20:45 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.185.246  

.

 ความคิดเห็นที่ 6

9 มิ.ย.2554  เวลา 20:53 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.185.246  

อาจารย์เวช โกลุ้ง ครูแอร์


 ความคิดเห็นที่ 7

9 มิ.ย.2554  เวลา 20:56 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.185.246  

นายชาลี กางอิ่ม นายกเทศมนตรีเทศบาลนครตรัง ประธานเปิดงานประเพณีถือศีลกินผัก ปี52


 ความคิดเห็นที่ 8

9 มิ.ย.2554  เวลา 21:03 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.185.246  

พิธีต้อนรับศาลเจ้ากวนอู หลัก 2

 ความคิดเห็นที่ 9

9 มิ.ย.2554  เวลา 21:06 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.185.246  

พิธีต้อนรับศาลเจ้ากวนอูหลัก 2

 ความคิดเห็นที่ 10

9 มิ.ย.2554  เวลา 21:11 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.185.246  

บริเวณศาลเจ้า

 ความคิดเห็นที่ 11

10 มิ.ย.2554  เวลา 04:33 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.185.246  

กินเจตรัง

 ความคิดเห็นที่ 12

10 มิ.ย.2554  เวลา 04:38 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.185.246  

 อ๊ามส่ามอ๋องฮู้


 ความคิดเห็นที่ 13

10 มิ.ย.2554  เวลา 04:44 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.185.246  

พิธีกรรม

 ความคิดเห็นที่ 14

10 มิ.ย.2554  เวลา 04:46 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.185.246  


 ความคิดเห็นที่ 15

10 มิ.ย.2554  เวลา 04:50 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.185.246  

อ๊ามส่ามอ๋องฮู้

 ความคิดเห็นที่ 16

10 มิ.ย.2554  เวลา 04:51 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.185.246  


 ความคิดเห็นที่ 17

10 มิ.ย.2554  เวลา 04:59 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.185.246  


 ความคิดเห็นที่ 18

10 มิ.ย.2554  เวลา 05:28 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.52.84  

พิธีผะเต็กเกี่ยม

 ความคิดเห็นที่ 19

10 มิ.ย.2554  เวลา 05:32 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.52.84  

 พิธี


 ความคิดเห็นที่ 20

10 มิ.ย.2554  เวลา 05:33 น.
โดย.. โกลุ้ง 223.207.52.84  

พิธี


  1 2 3 4 5    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน