มอเตอร์ เซอร์โว


อยากรู้ว่า ในจังตรัง มีใคร ใช้มอเตอร์ เซอโว แบบควบคุม ตามทีเรา ต้องการ บางไหม่ ( มอเตอร์ใช้งาน ไม่ใช้ของเล่น )

โดย.. por 223.204.146.207   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน