ม.ราม ตรัง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2554 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มิ.ย. 54 มี 4 คณะ 4 สาขาวิชา 1.คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ 2.คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 3.คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน 4.คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจ และหลักสูตรเตรียมรับปริญญา Pre-Degree สำหรับผู้ที่จบ ม.3 และกำลังศึกษาอยู่ระดับม.ปลาย หรือปวช. สอบถามข้อมูล โทร.075-501164-7 e-mail.ramtrang@hotmail.com

โดย.. ก้อนดิน ถิ่นใต้ 202.41.167.241   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน