ศูนย์แปลเอกสารหาดใหญ่ศูนย์แปลภาษาหาดใหญ่

 

สำหรับน้องๆทุกท่านที่มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคใต้ตอนกลางและตอนล่าง

ที่ได้รับทุน AFS YES EF หรือทุนอื่นๆ

 

ทางสำนักงานมีบริการ รับแปลเอกสารราชการทุกประเภท พร้อมประทับตรารับรอง ยื่นกองสัญชาติและนิติกรณ์ ก.ทรวงต่างประเทศ

 

เพื่อใช้ยื่นขอวีซ่า สำหรับนักเรียนทุน AFS, YES , EF หรือ อื่นๆ

 

ทั้งนี้น้องๆไม่ต้องลำบากในการเดินทางขี้นกรุงเทพฯด้วยตนเอง

ช่วยให้น้องๆสามารถประหยัดทั้งเงิน ทั้งเวลา  

ดูรายละเอียดได้ที่ WWW.hatyaitrans.com,   ศูนย์แปลภาษาหาดใหญ่

                        Email ; hatyaitrans1999@hotmail.co.th

 

        แปลหนังสือยินยอมของผู้ปกครองให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ

 

 


โดย.. ต้น 49.49.104.88   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน