โครงการต้นกล้าแผ่น โดยนักเรียนโรงเรียนห้วยยอดร่วมกันปลูกป่าชายเลน โดยนักเรียนโรงเรียนห้วยยอดและ
คณะครูอาจารย์จากโรงเรียนห้วยยอด
ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสร้างการเป็นภาวะผู้นำ
และสร้างนิสัย ปลูกฝังให้มีความอนุรักษ์ป่า ต้นน้ำ
ทะเล สัตว์ทะเล ฯลฯ


โดย.. pletrang 118.173.134.78   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

15 พ.ค.2554  เวลา 14:26 น.
โดย.. pletrang 118.173.134.78  

ชื่อโครงการผิดพลาดไปหน่อย  โครงการต้นกล้าแแผ่นดิน

โดยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนห้วยยอด จ.ตรัง

ณ หาดปางเมง


 ความคิดเห็นที่ 2

15 พ.ค.2554  เวลา 15:34 น.
โดย.. pletrang 118.173.134.78  

นักเรียนร่วมกันปลูกป่าชายเลน


 ความคิดเห็นที่ 3

15 พ.ค.2554  เวลา 15:35 น.
โดย.. pletrang 118.173.134.78  

อิอิ

 ความคิดเห็นที่ 4

15 พ.ค.2554  เวลา 15:35 น.
โดย.. pletrang 118.173.134.78  

อิอิ

 ความคิดเห็นที่ 5

15 พ.ค.2554  เวลา 15:36 น.
โดย.. pletrang 118.173.134.78  

อิอิ


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน