อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๕๔ จังหวัดตรังทำลายสถิติเดิม


     เทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๔ เป็นเทศกาลที่มีวันหยุดติดต่อกันตั้งแต่วันที่ ๑๓-๑๗ เมษายน ๒๕๕๔ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดตรัง ได้สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิต ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๕๔ ที่มียอดการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิต เพิ่มขึ้นจากช่วงสงกรานต์ปีก่อน(๕๓)

เกิดอุบัติเหตุ  ๗๘ ครั้งเพิ่มขึ้น ๖.๘๕%(๗๓) มีผู้บาดเจ็บ ๘๕ ราย เพิ่ม ๑๔.๘๖ %(๗๔) และมีผู้เสียชีวิต ๗ ราย เพิ่มขึ้น ๗๕ %(๔)  โดยมีสาเหตุต่าง ๆ ดังนี้

๑. พฤติกรรมเสี่ยงของการบาดเจ็บ
      ๑.๑  ขับรถเร็ว                            จำนวน ๓๕  ราย(๔๑.๘๑ %)
      ๑.๒  เมาสุรา                               จำนวน ๑๙  ราย(๒๒.๓๔ %)
      ๑.๓  ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร      จำนวน ๑  ราย(๑.๑๘ %)
      ๑.๔  บรรทุกเกินอัตรา                  จำนวน ๑  ราย(๑.๑๘ %)
      ๑.๕  มีสิ่งกีดขวาง                       จำนวน ๑๒  ราย(๑๔.๑๒ %)
      ๑.๖  หลับใน                               จำนวน ๑  ราย(๑.๑๘ %)
      ๑.๗  มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย       จำนวน ๑๖  ราย(๑๘.๘๒ %)


๒. ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ
      ๒.๑  รถจักรยานยนต์                   จำนวน ๗๒ คัน(๘๔.๗๐ %)
      ๒.๒  รถปิคอัพ                           จำนวน ๑๑ คัน(๑๒.๙๔ %)
      ๒.๓  รถเก๋ง                               จำนวน ๑ คัน(๑.๑๘ %)
      ๒.๔  รถบรรทุกขนาดใหญ่         จำนวน ๑ คัน(๑.๑๘ %)


๓.  ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุ
      ๓.๑  ถนนใน อบต.                      จำนวน ๓๓ คัน(๔๒.๓๑ %)      
      ๓.๒  ถนนทางหลวงแผ่น             จำนวน ๒๓ คัน(๒๙.๔๙ %)
      ๓.๓  ถนนในเมือง/เทศบาล         จำนวน ๑๑ คัน(๑๔.๑๐ %)
      ๓.๔  ถนนทางหลวงชนบท          จำนวน ๑๑ คัน(๑๔.๑๐ %)


๔.  สถิติยอดสะสมระดับประเทศของจังหวัดตรัง
      ๔.๑  จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ        ลำดับที่ ๙
      ๔.๒  จำนวนผู้บาดเจ็บ                  ลำดับที่ ๗
      ๔.๓  จำนวนผู้เสียชีวิต                  ลำดับที่ ๑๓

๕.   อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุมาที่สุดคือ
      ๕.๑  อ.เมือง         อุบัติเหตุ  ๒๔ ครั้ง บาดเจ็บ ๒๖ ราย เสียชีวิต ๑ ราย
      ๕.๒  อ.นาโยง       อุบัติเหตุ  ๑๑ ครั้ง บาดเจ็บ ๑๑ ราย เสียชีวิต ๒ ราย
      ๕.๓  อ.กันตัง        อุบัติเหตุ  ๙ ครั้ง บาดเจ็บ ๙ ราย เสียชีวิต ไม่มี
      ๕.๔  อ.ปะเหลียน   อุบัติเหตุ  ๘ ครั้ง บาดเจ็บ ๙ ราย เสียชีวิต ไม่มี
      ๕.๕  อ.รัษฎา        อุบัติเหตุ  ๖ ครั้ง บาดเจ็บ ๗ ราย เสียชีวิต ไม่มี
      ๕.๖  อ.วังวิเศษ      อุบัติเหตุ  ๕ ครั้ง บาดเจ็บ ๖ ราย เสียชีวิต ไม่มี
      ๕.๗  อ.สิเกา         อุบัติเหตุ  ๔ ครั้ง บาดเจ็บ ๖ ราย เสียชีวิต ๒ ราย
      ๕.๘  อ.ย่านตาขาว  อุบัติเหตุ  ๔ ครั้ง บาดเจ็บ ๔ ราย เสียชีวิต ไม่มี
      ๕.๙  อ.ห้วยยอด     อุบัติเหตุ  ๔ ครั้ง บาดเจ็บ ๒ ราย เสียชีวิต ๒ ราย
      ๕.๑๐  อ.หาดสำราญ         อุบัติเหตุ  ๓ ครั้ง บาดเจ็บ ๕ ราย เสียชีวิต ไม่มี


ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง


โดย.. บก.ตั้ม (tumcyber) ส่งข้อความหลังไมค์ 110.164.217.199   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน