กศน.ตรัง ร่วมงานวันรักการอ่าน ศูนย์ประชุมไบเทคนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดวันรักการอ่าน เมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2554 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ส่งตัวแทน 2 ท่าน เข้าร่วมงานดังกล่าว คือ นางสาวนงเยาว์ ทับเที่ยง บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตัง และนางสาวกวินนาถ ช่วยสงค์ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอสิเกา ส่งห้องสมุดประชาชนอำเภออื่นๆ ประสบอุทกภัยและไปช่วยห้องสมุดประชาชน โดยมีเป้าหมาย เพื่อนำความรู้ ทักษะการจัดนิทรรศการ เทคนิคการส่งเสริมการอ่าน จากหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ ที่ร่วมจัดงาน มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดตรัง

โดย.. ครูโอ๋ 223.204.18.46   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

5 เม.ย.2554  เวลา 12:39 น.
โดย.. ครูโอ๋ 223.204.18.46  

 

 ความคิดเห็นที่ 2

5 เม.ย.2554  เวลา 12:39 น.
โดย.. ครูโอ๋ 223.204.18.46  

 

 ความคิดเห็นที่ 3

5 เม.ย.2554  เวลา 12:40 น.
โดย.. ครูโอ๋ 223.204.18.46  

 

 ความคิดเห็นที่ 4

5 เม.ย.2554  เวลา 12:41 น.
โดย.. ครูโอ๋ 223.204.18.46  

ซุ้มนิทรรศการ จาก กศน.ทั่วประเทศ จัดได้อย่างสวยงาม


 ความคิดเห็นที่ 5

5 เม.ย.2554  เวลา 12:42 น.
โดย.. ครูโอ๋ 223.204.18.46  

คุณนงเยาว์  ทับเที่ยง บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตัง

 ความคิดเห็นที่ 6

5 เม.ย.2554  เวลา 12:43 น.
โดย.. ครูโอ๋ 223.204.18.46  


 ความคิดเห็นที่ 7

5 เม.ย.2554  เวลา 12:43 น.
โดย.. ครูโอ๋ 223.204.18.46  

 

 ความคิดเห็นที่ 8

5 เม.ย.2554  เวลา 12:44 น.
โดย.. ครูโอ๋ 223.204.18.46  

 


 ความคิดเห็นที่ 9

5 เม.ย.2554  เวลา 12:45 น.
โดย.. ครูโอ๋ 223.204.18.46  

สวยมั้ยค่ะ


 ความคิดเห็นที่ 10

5 เม.ย.2554  เวลา 12:46 น.
โดย.. ครูโอ๋ 223.204.18.46  

 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน