น้ำท่วม กศน.อำเภอนาโยง ครั้งที่สองบริเวณภายใน กศน.อำเภอนาโยง น้ำท่วมครั้งที่ 2 เสียหายต่อทรัพย์สิน สื่อการเรียนการสอน

โดย.. ครูโอ๋ 223.206.41.211   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

3 เม.ย.2554  เวลา 18:45 น.
โดย.. ครูโอ๋ 223.206.41.211  

 

 ความคิดเห็นที่ 2

3 เม.ย.2554  เวลา 18:46 น.
โดย.. ครูโอ๋ 223.206.41.211  

นางนภา  จิโรภาส ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาโยง คณะครูและนักศึกษา กศน.ช่วยกันยกสิ่งของให้พ้นน้ำท่วม


 ความคิดเห็นที่ 3

3 เม.ย.2554  เวลา 18:47 น.
โดย.. ครูโอ๋ 223.206.41.211  

 

 ความคิดเห็นที่ 4

3 เม.ย.2554  เวลา 18:48 น.
โดย.. ครูโอ๋ 223.206.41.211  

โรงเรือนสำหรับเพาะเห็ด ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กศน.อำเภอนาโยง จมน้ำ

 ความคิดเห็นที่ 5

3 เม.ย.2554  เวลา 18:49 น.
โดย.. ครูโอ๋ 223.206.41.211  

ห้องประชุมเอนกประสงค์ จมทั้งหลัง

 ความคิดเห็นที่ 6

3 เม.ย.2554  เวลา 18:50 น.
โดย.. ครูโอ๋ 223.206.41.211  

ด้านหน้า กศน.ตำบลนาโยงเหนือ

 ความคิดเห็นที่ 7

3 เม.ย.2554  เวลา 18:51 น.
โดย.. ครูโอ๋ 223.206.41.211  

เส้นทางถนนนาโยง-ตรัง จมทั้งเส้นทาง


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน