***ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานพืชสวนโลกราชพฤกษ์ 2006


***ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานพืชสวนโลกราชพฤกษ์ 2006

และไนท์ซาฟารี จังหวัดเชียงใหม่

2 วัน 1คืน

จุดเด่นของงาน

                -เชิญชมสวนเฉลิมพระเกียรติฯ

                -เชิญชมส่วนจัดแสดงพันธุ์พืชเขตร้อน

                -เชิญชมส่วนจัดแสดงกลาง (หอคำหลวง)

การเดินทาง

                ออกเดินทาง 4-5 พ.ย., 11-12 พ.ย., 18-19 พ.ย., 25-26 พ.ย., 2-3 ธ.ค., 9-10 ธ.ค.

สอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัทฟ้ากับทรายการท่องเที่ยวเน็ทเวิร์กจำกัด

โทร. 02-629-0744-6, 06-570 0027


โดย.. sa 58.9.199.240   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน