การให้ข้อมูลกับทางการซึ่งไม่ปกปิดข้อมูล


ผมคนนึงที่ไม่ได้การปกปิดจากการให้ข้อมูลกับทางโดยการแจ้งเบาะแสที่เป็นประโยชน์กับทางการแต่ไม่ได้รับการปกป้องข้อมูลที่ไห้ไปแล้วต่อไปใครมันจะให้ข่าวกับพวกท่านๆล่ะครับเจ้านาย

โดย.. tongjay 118.173.133.22   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

23 มิ.ย.2554  เวลา 21:49 น.
โดย.. tongjay 118.173.141.144  
 อยากถามสมาคมหยาดฝนว่าท่านมีความเข้าใจชีวิตของคนที่มีอาชีพทำประมงหอยปะ(หอยหวาน หอยตลับ)ดีแคไหนกัน ถึงมากำหนดเขตในการยังชีพของคนกลุ่มนี้ที่ยังชีพด้วยการจับหอยมามากกว่า30ปีมาแล้ว รวมถึงกลุ่มของนายกทุ่งกระบือว่า ท่านอยากจะแบ่งประเทศนี้ออกเป็นเอกราชของตนเองหรืออย่างไรกันที่จะเอาอนาเขตซึ่งเป็นของคนไทยทั้งชาติมาเป็นของคนกลุ่มนี้ที่มีการเอาการอนุรักษ์มาบังหน้าแล้วเอาผลประโยชน์เป็นของตน ท่านมีความเข้าใจกฏหมายรัฐธรรมนูญดีแค่ไหนถึงใช้อำนาจเหนือกฏหมายสูงสุดของประเทศนี้ และท่านยังริดรอนสิทธิ์ในการประกอบอาชีพที่สุจริต อันชอบด้วยกฏหมาย ของชาวบ้านผู้ซึ่งมีอาชีพหาหอยเป็นหลักอย่างเดียวได้อย่างไรกัน ความชอบธรรมมันอยู่ตรงไหนกัน ถึงได้ร่วมกันกีดกัน จำกัดพื้นที่ ให้เขายังชีพอย่างมีขีดจำกัด และอยากถามว่าผู้ใหญ่บ้านหมู่9 ต.ทุ่งตะเสะ มีความรู้พอที่จะนำชุมชนของท่านไปในทิศทางที่ดีที่สุดได้อย่างไรในเมื่อไม่มีความรู้ที่แท้จริง อยากบอกว่ามันหน้าอายมากที่ดันเลือกคนไม่มีความรู้เข้าไปเป็นผู้นำชุมชนของท่านสงสารคนในหมู่บ้านท่านจริงๆ หวังว่าพวกท่านไม่เอาเปรียบชาวบ้านที่ไม่มีความรู้ ไม่มีที่ทำกิน ต้องหวังพึ่งทะเลเพียงอย่างเดียวเพื่อยังชีพ


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน