ภาพสีน้ำ ช่วงค้นหาตัวตน


  1 2    หน้าถัดไป >สีน้ำชุดนี้เป็นส่วนหนี่งชองการเรียนรู้ ในการค้นหารูปแบบของตัวเอง ในช่วงปี 2535 -2540 ที่หลงเหลือเก็บเอาไว้

รูปแบบเทคนิคต่างๆของสีน้ำ..เหมือนเป็นการทดลอง หาวิธีการแสดงออกให้ได้ตรงกับ นิสัยของตัวเอง..คือไม่ชอบเขียนแบบต้องเก็บรายละเอียด  แต่มุ่งเน้นทางอารมณ์และความรู้สึกที่ต้องการมากว่า  กลุ่มสีในช่วงนั้น วาดแบบทดลองครับ บางชิ้นใช้สีบาติคมาเพนท์ดู ใช้ปากกาผสมไปด้วยบ้างในบางชิ้นครับ


โดย.. วาดภาพ 118.173.133.95   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

15 ก.พ.2554  เวลา 22:48 น.
โดย.. วาดภาพ 118.173.133.95  

มโนภาพ


 ความคิดเห็นที่ 2

15 ก.พ.2554  เวลา 22:49 น.
โดย.. วาดภาพ 118.173.133.95  

แสงแดด

 ความคิดเห็นที่ 3

15 ก.พ.2554  เวลา 22:50 น.
โดย.. วาดภาพ 118.173.133.95  

ยามบ่ายกับสีบาติค

 ความคิดเห็นที่ 4

15 ก.พ.2554  เวลา 22:51 น.
โดย.. วาดภาพ 118.173.133.95  

เงาสะท้อนผิวน้ำ

 ความคิดเห็นที่ 5

15 ก.พ.2554  เวลา 22:52 น.
โดย.. วาดภาพ 118.173.133.95  

เนินเขา

 ความคิดเห็นที่ 6

15 ก.พ.2554  เวลา 22:53 น.
โดย.. วาดภาพ 118.173.133.95  

ยามค่ำตามอารมณ์

 ความคิดเห็นที่ 7

15 ก.พ.2554  เวลา 22:54 น.
โดย.. วาดภาพ 118.173.133.95  

ช่วงเย็นฝนมา

 ความคิดเห็นที่ 8

15 ก.พ.2554  เวลา 22:55 น.
โดย.. วาดภาพ 118.173.133.95  

ป่าหลังฝนตก

 ความคิดเห็นที่ 9

15 ก.พ.2554  เวลา 22:56 น.
โดย.. วาดภาพ 118.173.133.95  

หลังฝนมา

 ความคิดเห็นที่ 10

15 ก.พ.2554  เวลา 22:58 น.
โดย.. วาดภาพ 118.173.133.95  

เช้าที่นาคลองสน กระบี่

 ความคิดเห็นที่ 11

15 ก.พ.2554  เวลา 22:59 น.
โดย.. วาดภาพ 118.173.133.95  

ริมน้ำเจ้าพระยา

 ความคิดเห็นที่ 12

15 ก.พ.2554  เวลา 23:00 น.
โดย.. วาดภาพ 118.173.133.95  

ทุ่งหญ้าในความรู้สีก

 ความคิดเห็นที่ 13

15 ก.พ.2554  เวลา 23:02 น.
โดย.. วาดภาพ 118.173.133.95  

ทะเลในอารมณ์

 ความคิดเห็นที่ 14

15 ก.พ.2554  เวลา 23:03 น.
โดย.. วาดภาพ 118.173.133.95  

ท้องทะเลยามเย็น

 ความคิดเห็นที่ 15

15 ก.พ.2554  เวลา 23:04 น.
โดย.. วาดภาพ 118.173.133.95  

รู้สีก

 ความคิดเห็นที่ 16

15 ก.พ.2554  เวลา 23:05 น.
โดย.. วาดภาพ 118.173.133.95  

แอบแทรค


 ความคิดเห็นที่ 17

15 ก.พ.2554  เวลา 23:06 น.
โดย.. วาดภาพ 118.173.133.95  

หาด

 ความคิดเห็นที่ 18

15 ก.พ.2554  เวลา 23:06 น.
โดย.. วาดภาพ 118.173.133.95  

เชิงเขา

 ความคิดเห็นที่ 19

15 ก.พ.2554  เวลา 23:07 น.
โดย.. วาดภาพ 118.173.133.95  

ก่อนเที่ยง

 ความคิดเห็นที่ 20

15 ก.พ.2554  เวลา 23:09 น.
โดย.. วาดภาพ 118.173.133.95  

แสงจันทร์


  1 2    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน