ความประทับใจ


  1 2 3    หน้าถัดไป >ภาพเขียนสีน้ำชุดนี้เขียนจากความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติที่ใกล้ตัวเองในช่วงเวลาและอารมณ์ต่อสิ่งประทับใจ


โดย.. วาดภาพ 180.180.228.71   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

21 ม.ค.2554  เวลา 20:40 น.
โดย.. วาดภาพ 180.180.228.71  

ความรู้สึก


 ความคิดเห็นที่ 2

21 ม.ค.2554  เวลา 20:41 น.
โดย.. วาดภาพ 180.180.228.71  

ยามเย็น

 ความคิดเห็นที่ 3

21 ม.ค.2554  เวลา 20:41 น.
โดย.. วาดภาพ 180.180.228.71  

เย็นฝน

 ความคิดเห็นที่ 4

21 ม.ค.2554  เวลา 20:42 น.
โดย.. วาดภาพ 180.180.228.71  

ช่วงเย็น

 ความคิดเห็นที่ 5

21 ม.ค.2554  เวลา 20:43 น.
โดย.. วาดภาพ 180.180.228.71  

ใกล้ค่ำ

 ความคิดเห็นที่ 6

21 ม.ค.2554  เวลา 20:45 น.
โดย.. วาดภาพ 180.180.228.71  

เช้าฉ่ำฝน

 ความคิดเห็นที่ 7

21 ม.ค.2554  เวลา 20:46 น.
โดย.. วาดภาพ 180.180.228.71  

สายหมอกยามเช้าในทุ่งนา

 ความคิดเห็นที่ 8

21 ม.ค.2554  เวลา 20:47 น.
โดย.. วาดภาพ 180.180.228.71  

ใกล้สายตา

 ความคิดเห็นที่ 9

21 ม.ค.2554  เวลา 20:48 น.
โดย.. วาดภาพ 180.180.228.71  

ยามเช้า

 ความคิดเห็นที่ 10

21 ม.ค.2554  เวลา 20:49 น.
โดย.. วาดภาพ 180.180.228.71  

ความทรงจำ

 ความคิดเห็นที่ 11

21 ม.ค.2554  เวลา 20:50 น.
โดย.. วาดภาพ 180.180.228.71  

ท้องทุ่ง

 ความคิดเห็นที่ 12

21 ม.ค.2554  เวลา 20:52 น.
โดย.. วาดภาพ 180.180.228.71  

สิ่งที่เห็น

 ความคิดเห็นที่ 13

21 ม.ค.2554  เวลา 20:54 น.
โดย.. วาดภาพ 180.180.228.71  

ทุ่งนาหน้าฝน

 ความคิดเห็นที่ 14

21 ม.ค.2554  เวลา 20:56 น.
โดย.. วาดภาพ 180.180.228.71  

ถนนเข้าหมู่บ้าน


 ความคิดเห็นที่ 15

21 ม.ค.2554  เวลา 20:57 น.
โดย.. วาดภาพ 180.180.228.71  

ไม่มีชื่อ

 ความคิดเห็นที่ 16

21 ม.ค.2554  เวลา 20:58 น.
โดย.. วาดภาพ 180.180.228.71  

ช่วงเช้าๆ

 ความคิดเห็นที่ 17

21 ม.ค.2554  เวลา 20:58 น.
โดย.. วาดภาพ 180.180.228.71  

ช่วงเช้าๆ

 ความคิดเห็นที่ 18

21 ม.ค.2554  เวลา 21:00 น.
โดย.. วาดภาพ 180.180.228.71  

ช่วงเย็นๆ

 ความคิดเห็นที่ 19

21 ม.ค.2554  เวลา 21:01 น.
โดย.. วาดภาพ 180.180.228.71  

เย็นๆ

 ความคิดเห็นที่ 20

21 ม.ค.2554  เวลา 21:02 น.
โดย.. วาดภาพ 180.180.228.71  

ฝนมาตอนเช้า


  1 2 3    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน