ประกันภัยรถยนต์ 2+ (2 พลัส) พร้อมของแถมมากมายประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส ให้ความคุ้มครองซ่อมทั้งรถคู่กรณีและรถเรา และยังครอบคลุมถึงกรณีรถสูญหายหรือไฟไหม้ ในการนำรถเราเข้าซ่อม มีเงื่อนไขคือ (1) ต้องเป็นกรณีรถชนรถเท่านั้น ถอยชนเสา โดนหินกระจกแตก เคลมไม่ได้ (2) ต้องมีคู่กรณี ถ้าชนแล้วหนี หรือไม่ทราบคู่กรณี เคลมไม่ได้ สั่งซื้อออนไลน์วันนี้ ไม่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม รับส่วนลดพิเศษ จัดส่งฟรี! สอบถามที่ 08-44456633

โดย.. Apple007 223.207.25.217   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

18 ม.ค.2554  เวลา 23:52 น.
โดย.. Apple007 223.207.25.217  

ของแถมนะครับสามารถเลือกได้ 1 อันครับ

 ความคิดเห็นที่ 2

18 ม.ค.2554  เวลา 23:53 น.
โดย.. Apple007 223.207.25.217  

ของแถมนะครับสามารถเลือกได้ 1 อันครับ

 ความคิดเห็นที่ 3

18 ม.ค.2554  เวลา 23:53 น.
โดย.. Apple007 223.207.25.217  

ของแถมนะครับสามารถเลือกได้ 1 อันครับ

 ความคิดเห็นที่ 4

18 ม.ค.2554  เวลา 23:53 น.
โดย.. Apple007 223.207.25.217  

ของแถมนะครับสามารถเลือกได้ 1 อันครับ

 ความคิดเห็นที่ 5

18 ม.ค.2554  เวลา 23:56 น.
โดย.. Apple007 223.207.25.217  

ของแถมนะครับสามารถเลือกได้ 1 อันครับ อันนี้เมาส์ไร้สายนะครับ

 ความคิดเห็นที่ 6

18 ม.ค.2554  เวลา 23:56 น.
โดย.. Apple007 223.207.25.217  

ของแถมนะครับสามารถเลือกได้ 1 อันครับ

 ความคิดเห็นที่ 7

18 ม.ค.2554  เวลา 23:58 น.
โดย.. Apple007 223.207.25.217  

ของแถมนะครับสามารถเลือกได้ 1 อันครับ

 ความคิดเห็นที่ 8

18 ม.ค.2554  เวลา 23:58 น.
โดย.. Apple007 223.207.25.217  

ของแถมนะครับสามารถเลือกได้ 1 อันครับ

 ความคิดเห็นที่ 9

19 ม.ค.2554  เวลา 21:35 น.
โดย.. Apple007 223.206.148.15  
ค่าปรับผู้ไม่มี พ.ร.บ.? การประกันรถยนต์ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.) ที่บังคับให้รถยนต์ทุกคันที่จดทะเบียนกับการขนส่งทางบกจะต้องทำ พ.ร.บ. หากไม่ทำมีความผิดมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และหากทำแล้วแต่ไม่ติดเครื่องหมายไว้ที่รถให้เห็นชัดเจนมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท โดยมีความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นเฉพาะที่เกิดขึ้นกับบุคคลเท่านั้น ไม่คุ้มครองความเสียหายอื่นๆ (คุ้มครอง "คน" ไม่คุ้มครอง "รถ") โดยควมคุ้มครองจาก พ.ร.บ มีมูลค่าความรับผิดชอบ (ต่อคน) ดังนี้ -> ค่ารักษาพยาบาล จ่ายไม่เกิน 50,000 บาทต่อคน -> กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร จ่าย ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน หมายเหตุ * ความเสียหายต่อร่างกายบุคคล รวมถึง การบาดเจ็บ สูญเสียชีวิตและอวัยวะ ทุพพลภาพ ฯลฯ เพิ่มจากส่วนที่ พ.ร.บ. คุ้มครอง และค่าประกันตัวผู้ขับขี่ บุคคลภายในรถ = บุคคลที่อยู่ภายในรถยนต์ หรืออยู่ระหว่างขึ้นลงรถยนต์ บุคคลที่3 = ทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกรถ ยกเว้น ผู้ขับ คู่สมรส บุตร บิดา-มารดา และลูกจ้าง ** ความเสียหายต่อทรัพย์สินคนอื่น รวมถึง ตัวรถยนต์ ร้านค้า อาคาร สิ่งของที่เสียหายจากอุบัติเหตุรถยนต์ ฯลฯ


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน