ผู้ว่าฯ ตรัง สานต่อโครงการ “ภูมิรักษ์ พิทักษ์สายน้ำตรัง”


     จังหวัดตรัง ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำโครงการทำดีเพื่อแผ่นดิน เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนพรรษา ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  โดยการสานต่อ โครงการ “ภูมิรักษ์  พิทักษ์สายน้ำตรัง”  เพื่อปลูกฝังให้ประชาชนจังหวัดตรัง โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยสองชายฝั่งแม่น้ำตรัง ช่วยกันปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นทรัพย์ของแผ่นดิน อันมีค่ามหาศาล

     นายไมตรี  อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า โครงการ “ภูมิรักษ์ พิทักษ์สายน้ำตรัง” จะจัดขึ้นในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ที่วัดประสิทธิชัย(ท่าจีน) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงมีพระชนพรรษา ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  และเป็นการให้เยาวชน  ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ การฟื้นฟูป่า การอนุรักษ์ดิน การฟื้นฟูระบบนิเวศน์ โดยการพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญในด้านการอนุรักษ์น้ำในชุมชน ส่งเสริมการเรียนรู้สู่เยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจ และนำไปใช้บริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะหากทรัพย์เหล่านี้ถูกทำลาย มนุษย์ก็จะได้รับผลกระทบจากธรรมชาติกลับคืน  ในการจัดโครงการฯ ครั้งนี้จะมีการประกวดแข่งขันวาดภาพ “รักษ์น้ำ รักษ์สายน้ำตรัง”  การตอบปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำของนักเรียนระดับประถมและมัธยมกว่า ๓๐๐ คน  การแสดงนิทรรศการของกรมทรัพยากรน้ำ  การปล่อยปลาลงสู่แม่น้ำตรัง และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และในช่วงกลางคืนจะมีการแสดงคอนเสิร์ตจากวงดนตรีชื่อดัง


ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง


โดย.. บก.ตั้ม (tumcyber) ส่งข้อความหลังไมค์ 27.130.31.74   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน