กติกาาบาสเตบอล 2010


ใตรสนใจที่จะได้กติกาบาสเกตบอล 2010 ให้ส่งคำขอมาที่ mc_039@hotmail.com จะจัดส้งไปให้ ใครมีข้อสงสัยในกติกาข้อใด เหตุการณ์ใดที่ไม่แน่ใจในการตัดสินก็โพสถามที่ ตรังโซน หรืออีเมล์ก็ได้ เพื่อเป็นการพัฒนาวงการบาสเกตบอลจังหวัดตรัง

โดย.. mc 180.180.229.93   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

15 ธ.ค.2553  เวลา 14:08 น.
โดย.. mc 180.180.229.93  

เอามาให้ดูเลยดีกว่า

 ความคิดเห็นที่ 2

15 ธ.ค.2553  เวลา 14:10 น.
โดย.. mc 180.180.229.93  
ว้า! ดูใม่ได้แย่จัง

 ความคิดเห็นที่ 3

16 ธ.ค.2553  เวลา 11:57 น.
โดย.. mc 118.173.134.140  
กติกาบาสเกตบอล 2010 ที่ควรทราบ สหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ(FIBA) ได้ทบทวนแก้ไขกติกาบาสเกตบอล และประกาศใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2553(2010) โดย FIBA ASIA ได้กำหนดให้เริ่มใช้กติกาบาสเกตบอล 2010 ในวันที่ 1 มกราคม 2554(2011) ดังนั้นสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยฯจึงเห็นสมควรให้เริ่มใช้ กติกาบาสเกตบอล 2010 ในวันที่ 1 มกราคม 2554(2011) เอกสารกติกาบาสนเกตบอลฉบับนี้ ประกอบด้วยกติกาบางข้อที่มีผลต่อเทคนิคการเล่นที่ผู้ฝึกสอน ผู้เล่น ผู้ตัดสิน รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ต้องรับทราบ อย่างไรก็ตามผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรศึกษากติกาบาสเกตบอล 2010 (Fiba Official Basketball Rule 2010) เพิ่มเติมจาก www.fiba.com ข้อ 2 สนาม 2.1 สนามแข่งขัน ต้องเป็นพื้นเรียบ แข้ง ไม่มีสิ่งกีดขวางใด ๆมีความยาว 28 เมตร กว้าง 15 เมตร โดยวัดจากขอบในของเส้น 2.2 เส้น ให้เขียนเส้นทุกเส้นด้วยสีขาว มีขนาดกว้าง 5 เซนติเมตร และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 2.3 เส้นเขตสนาม สนามแข่งขันจะต้องกำหนดด้วนเส้นเขตสนาม ประกอบด้วย เส้นหลัง และเส้นข้าง เส้น ดังกล่าวไม่นับเป็นส่วนของสนามแข่งขัน สิ่งกีดขวางใด ๆ รวมทั้งที่นั่งของทีม ต้องอยู่ห่างจากสนามแข่งขัน อย่างน้อยที่สุด 2 เมตร 2.4 เส้นส่งบอลเข้าเล่น ให้ลากเส้นตรง 2 เส้น มีความยาว 0.15 เมตร นอกสนามแข่งขันที่เส้นข้างตรงข้ามโต๊ะผู้บันทึกคะแนน วัดจากขอบนอกถึงขอบในของเส้นหลังที่ใกล้ที่สุด 8.325 เมตร 2.5 เส้นโยนโทษ เขต 3 วินาทีและช่องยืนแย่งบอล เส้นโยนโทษ ต้องลากขนานกับเส้นหลังโดยมีระยะห่างจากขอบในของเส้นหลังเข้าไปในสนาม 5.80 เมตร เส้นโยนโทษมีความยาว 3.60 เมตร จุดกึ่งกลางของเส้นโยนโทษจะต้องอยู่บนเส้นสมมติที่ลากจากจุดศูนย์กลางของเส้นหลังทั้งสอง เขต 3วินาที คือพื้นที่สี่เหลี่ยมมุมฉากในสนามแข่งขันที่กำหนดโดยเส้นหลัง เส้นโยนโทษ และเส้นที่ลากจากจุดที่ห่างจากจุดกึ่งกลางของเส้นหลังออกไปข้างละ 2.45 เมตร ขึ้นไปถึงขอบปลายแต่ละข้างของเส้นโยนโทษ เส้นดังกล่าวนี้รวมทั้งเส้นหลังถือเป็นส่วนของเขต 3 วินาที และทาสีภายในเขต 3 วินาที ช่องยืนแย่งบอล ช่องยืนแย่งบอลตามเขต 3 วินาที มีไว้สำหรับให้ผู้เล่นยืนในระหว่างการโยนโทษ 2.6 เขตยิงประตู 3 คะแนน เขตยิงประตู 3 คะแนนของทีม คือพื้นที่ทั้งหมดของสนามแข่งขัน ยกเว้น พื้นที่ใกล้ห่วงตาข่ายของฝ่ายตรงข้ามที่กำหนดด้วยเส้นดังนี้ • เส้นขนาน 2 เส้นที่ลากตั้งฉากกันเส้นหลัง ห่างจากขอบในของเส้นข้าง 0.90 เมตร • เส้นโค้งที่มีรัศมี 6.75 เมตร วัดจากจุดกึ่งกลางห่วงตาข่ายบนพื้นสนามด้านล่าง โดยวัดถึงขอบนอกของเส้น จุดกึ่งกลางห่วงตาข่ายบนพื้นสนามด้านล่างถึงขอบในของจุดกึ่งกลางเว้นหลังมีระยะ 1.575 เมตร เส้นโค้งเชื่อมต่อกับเส้นขนานทั้งสองเส้น 2.7 เขตพื้นที่ปลอดการฟาล์วชน No charge semi-circle area เขตพื้นที่ปลอดการฟาล์วชน คือ พื้นที่ในสนามการแข่งขันที่กำหนดโดย *ครึ่งวงกลมที่มีรัศมี 1.25 เมตร วัดจากจุดกึ่งกลางห่วงตาข่ายบนพื้นสนามด้านล่างถึงขอบในของครึ่งวงกลม เส้นครึ่งวงกลมเชื่อมต่อกับ *เส้นขนาน 2 เส้น ลากตั้งฉากกับเส้นหลัง วัดจากขอบในถึงจุดกึ่งกลางห่วงตาข่ายบนพื้นสนามด้านล่าง 1.25 เมตร มีความยาว 0.375 เมตร ปลายเส้นห่างจากขอบในของเส้นหลัง 1.20 เมตร เขตพื้นที่ปลอดการฟาล์วชนครอบคลุมพื้นที่อย่างสมบูรณ์ด้วยเส้นสมมติที่เชื่อมต่อตรงจากปลายเส้นขนานทั้งสองด้านล่างของขอบหน้าของกระดานหลัง เส้นเขตพื้นที่ปลอดการฟาล์วชน ไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ปลอดการฟาล์วชน 2.8 เส้นส่งบอลเข้าเล่น ให้ลากเส้นตรง 2 เส้น มีความยาว 0.15 เมตร นอกสนามแข่งขันที่เส้นข้างตรงข้ามโต๊ะผู้บันทึกคะแนน วัดจากขอบนอกถึงขอบในของเส้นหลังที่ใกล้ที่สุด 8.325 เมตร กติกาข้อ 16 ประตู และค่าของประตู เมือทำได้ Goal:When made and its value ประเด็น ในสถานการณ์การส่งบอลเข้าเล่น หรือขณะแย่งบอลภายหลังจากการโยนโทษครั้งสุดท้ายหรือครั้งเดียว ช่วงระยะเวลาจะผ่านไปเมื่อผู้เล่นที่แย่งบอลได้สัมผัสลูกบอล จนกระทั่งลูกบอลหลุดจากมือขณะยิงประตู ถือเป็นรายละเอียดสำคัญที่จะนำไปพิจารณาในช่วงใกล้หมดเวลา ช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงเวลาที่น้อยที่สุดที่มีอยู่ขณะยิงประตูก่อนเวลาหมด ถ้านาฬิกาการแข่งขันแสดงเวลา 0.00.3 วินาที ให้เป็นหน้าที่ของกรรมการในการตัดสินใจ ถ้าผู้ยิงประตูปล่อยลูกบอลก่อนที่สัญญาณหมดเวลาดังขึ้นในช่วงหมดเวลาการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม ถ้านาฬิกาการแข่งขันแสดงเวลา 0.00.2 หรือ 0.00.1 วินาที วิธีการยิงประตูต้อง กระทำโดยผู้เล่นลอยตัวอยู่ในอากาศ ปัดหรือยัดลูกบอลลงห่วงโดยตรง ตัวอย่าง ทีม A ได้ส่งบอลเข้าเล่น ขณะที่ a) 0.00.3 วินาที b) 0.00.2 หรือ 0.00.01 วินาที แสดงอยู่บนนาฬิกาการแข่งขัน คำอธิบาย a) ถ้าขณะยิงประตู และขณะสัญญาณหมดเวลาการแข่งขันดัง เป็นการรับผิดชอบของกรรมการในการตัดสินใจว่า ลูกบอลได้ปล่อยก่อนหมดเวลาการแข่งขันดังขึ้นหรือไม่ c) ให้ได้คะแนน หากลูกบอลที่ส่งเข้าเล่นลอยอยู่กลางอากาศ ถูกปัดหรือถูกยัดลงห่วงโดยตรง ประเด็นที่ 4 ถ้าทีมที่ครอบครองบอลในแดนหลังขอเวลานอกในช่วง 2 นาทีสุดท้ายของช่วงเวลาที่ 4 หรือ 2 นาทีสุดท้ายของช่วงต่อเวลา การส่งบอลเข้าเล่นจะส่งบอลที่เส้นส่งบอลเข้าเล่นด้านตรงข้ามโต๊ะผู้บันทึกคะแนนในแดนหน้าของทีมส่งบอล ผู้ส่งบอลเข้าเล่นจะต้องส่งบอลไปให้เพื่อนร่วมทีมในแดนหน้า ตัวอย่างที่ 1 ในช่วงนาทีสุดท้ายของการแข่งขัน A4 กำลังเลี้ยงบอลในแดนหน้าของเขา จากนั้นผู้เล่นทีม B ปัดบอลออกไปนอกสนามที่แนวเส้นโยนโทษ a) ทีม B ขอเวลานอก b) ทีม A ขอเวลานอก c) ทีม B ขอเวลานอกเป็นทีมแรกทันใดหลังจากนั้นทีม A ขอเวลานอก คำอธิบาย ในข้อ a) ให้ทีม A ส่งบอลเข้าเล่นจากแนวเส้นโยนโทษ ในข้อ b) และข้อ c)ให้ทีม A ส่งบอลเข้าเล่นในแดนหน้า ด้านตรงข้ามโต๊ะผู้บันทึกคะแนน กติกาข้อ 28 กติกา 8 วินาที Eight second ประเด็นที่ 3 ในระหว่างการเลี้ยงบอลจากแดนหลังขึ้นไปแดนหน้า ถือว่าขึ้นไปแดนหน้าเมื่อเท้าทั้งสองข้างของผู้ที่เลี้ยงบอล และลูกบอลสัมผัสถูกแดนหน้า ตัวอย่างที่ 1 A1 กำลังยืนคร่อมเส้นกลาง เขารับลูกบอลจาก A2 ที่อยู่ในแดนหลัง จากนั้น A1ส่งบอลกลับไปให้ A2 ที่ยังคงอยู่ในแดนหลัง คำอธิบาย เป็นกานเล่นที่ถูกกติกา เท้าทั้งสองข้างของ A1 ไม่ได้อยู่ในแดนหน้า ดังนั้น จึงมีสิทธิ์ส่งบอลกลับไปแดนหลังเวลา 8 วินาทีนับต่อ ตัวอย่างที่ 2 A2 กำลังเลี้ยงบอลมาจากแดนหลังของเขา จากนั้นได้หยุดเลี้ยง ถือบอลและยืนคร่อมเส้นกลาง แล้งส่งบอลไปให้ A1 ที่ยืนคร่อมเส้นกลางเช่นเดียวกัน คำอธิบาย เป็นการเล่นที่ถูกกติกา เท้าทั้ง 2 ข้างของ A2 ไม่ได้อยู่ในแดนหน้าจึงมีสิทธิ์ส่งบอลไปแดนหลัง ให้ A1 ที่ไม่ได้อยู่ในแดนหน้าเช่นเดียวกัน เวลา 8 วินาทีนับต่อ ตัวอย่างที่ 3 A2 กำลังเลี้ยงบอลจากแดนหลังของเขา โดยมีเท้าข้างหนึ่ง(ไม่ใช่สองข้าง) อยู่ในแดนหน้า ต่อมา A2 ส่งบอลไปให้ A1 ที่ยืนคร่อมเส้นกลาง จากนั้น A1 เลี้ยงบอลต่อเนื่องไปในแดนหลัง คำอธิบาย เป็นการเล่นที่ถูกกติกา เท้าทั้งสองข้างของ A2 ไม่ได้อยู่ในแดนหน้า จึงมีสิทธิ์ส่งบอลกลับไปแดนหลัง ให้ A1 ที่ไม่ได้อยู่ในแดนหน้าเช่นเดียวกัน A1 มีสิทธิ์เลี้ยงบอลในแดนหลัง เวลา 8 วินาทีนับต่อ ตัวอย่างที่ 4 A4 กำลังเลี้ยงบอลจากแดนหลังของเขา จากนั้นหยุดเคลื่อนที่ไปข้างหน้า แต่ยังคงเลี้ยงบอลอยู่ขณะที่ a) ยืนคร่อมเส้นกลาง b) เท้าทั้งสองข้างอยู่ในแดนหน้า แต่ลูกบอลเลี้ยงอยู่ในแดนหลัง c) เท่าทั้งสองข้างอยู่ในแดนหน้า แต่ลูกบอลเลี้ยงอยู่ในแดนหน้า d) เท้าทั้งสองข้างอยู่ในแดนหน้า ขณะที่ลูกบอลเลี้ยงอยู่ในแดนหลัง จากนั้นเท้าทั้งสองข้างของA4 กลับคืนสู่แดนหลังของเขา คำอธิบาย ในทุกกรณีของการเลี้ยงบอล A4 ยังคงอยู่ในแดนหลัง จนกว่าเท้าทั้งสองข้างกับลูกบอลจะสัมผัสถูกพื้นในแดนหน้า ในแต่ละเหตุการณ์ 8 วินาทีให้นับต่อ กติกาข้อ 29 กติกา 24 วินาที Twenty-four seconds ประเด็นที่ 4 ถ้าการแข่งขันได้หยุดลงโดนกรรมการจากการฟาล์วหรือการผิดระเบียบ(ไม่ใช่ลูกบอลออกนอกสนาม)ซึ่งเป็นการกระทำโดยทีมไม่ได้ครองบอล เป็นผลให้ทีมครอบครองบอลเดิมได้ครองครองบอลในแดนหน้าให้ตั้งเวลา 24 วินาทีดังนี้ : ถ้าเวลา 24 วินาที เหลือ 14 วินาทีหรือมากกว่า ในขณะการแข่งขันหยุด เวลา 24 วินาที ไม่ต้องตั้งใหม่ ให้การแข่งขันดำเนินต่อไปจากช่วงเวลาที่หยุด : ถ้าเวลา 24 วินาที เหลือ 13 วินาทีหรือน้อยกว่าในขณะที่การแข่งขันหยุด เวลา 24 วินาที ให้ตั้ง 14 วินาที ตัวอย่างที่ 1 B4 ทำบอลออกนอกสนามในแดนหน้าของทีม A เวลา 24 วินาทีเหลือ 8 วินาที คำอธิบาย ทีม A จะมีเวลา24 วินาทีเหลือ 8 วินาทีเท่านั้น ตัวอย่างที่ 2 A4 เลี้ยงบอลอยู่ในแดนหน้าของตนเอง และถูก B4 กระทำฟาล์ว ซึ่งเป็นฟาล์วทีมครั้งที่ 2 ในช่วงการเล่นนี้เวลา 24 วินาที เหลือ 3 วินาที คำอธิบาย ทีม A จะมีเวลา 24 วินาทีเหลือ 14 วินาที ตัวอย่างที่ 3 ขณะที่เวลา 24 วินาที เหลืออยู่ 4 วินาที ทีม A ครอบครองบอลอยู่ในแดนหน้า ซึ่ง a) A4 b) B4 ได้รับบาดเจ็บและกรรมการหยุดการแข่งขัน คำอธิบาย ทีมA จะมีเวลาเหลืออยู่ a) 4 วินาที b) 14 วินาที จากเวลา 24 วินาที ตัวอย่างที่ 4 A4 ยิงประตู ขณะบอลอยู่กลางอากาศ A5 และ B5 ถูกเรียกฟาล์วคู่ ขณะที่เวลา 24 วินาทีเหลืออยู่ 6 วินาที ลูกบอลไม่ลงห่วงตาข่าย ลูกศรสลับการครอบครองบอลให้ทีม A ได้ครอบครองบอล คำอธิบาย ทีม A เหลือเวลา เพียง 6 วินาที จากเวลา 24 วินาที ตัวอย่างที่ 5 ขณะที่เวลา 24 วินาที เหลืออยู่ 5 วินาที A4 กำลังเลี้ยงบอล B4 ถูกเรียกฟาล์วเทคนิค ตามด้วยฟาล์วเทคนิคผู้ฝึกสอนทีม คำอธิบาย หลังจากยกเลิกททลงโทษที่เท่ากันแล้ว ให้กลับเข้าสู่การแข่งขันด้วยการส่งบอลเข้าเล่นของทีม A โดยมีเวลาเหลือเพียง 5 วินาที จากเวลา 24 วินาที ตัวอย่างที่ 6 มีเวลา a) 16 วินาที b) 12 วินาที เหลืออยู่จาก เวลา 24 วินาที B4 อยู่ในแดนหลังของตนเอง เจตนาเตะลูกบอลหรือชกลูกบอล คำอธิบาย ทีม B ผิดระเบียบ หลังจากส่งบอลเข้าเล่นในแดนหน้า ทีม A จะมีเวลาเหลืออยู่ a) 16 วินาที b) 14 วินาที จากเวลา 24 วินาที ตัวอย่างที่ 7 ระหว่างที่ A2 ส่งบอลเข้าเล่น B4 ซึ่งอยู่ในแดนหลังของตนเอง ยื่นแขนข้ามเส้นเขตสนามและสกัดกั้นการส่งของ A4 ขณะเวลาเหลือ a) 19 วินาที b) 11 วินาที จากเวลา 24 วินาที คำอธิบาย ทีม B ผิดระเบียบ หลังจากส่งบอลเข้าเล่นในแดนหน้า ทีม A จะมีเวลาเหลืออยู่ a) 19 วินาที b) 14 วินาที จากเวลา 24 วินาที ตัวอย่างที่ 8 A4 เลี้ยงบอลอยู่ในแดนหน้าของตนเอง B4 ทำฟาล์วผิดวิสัยนักกีฬา ขณะที่เวลา 24 วินาทีเหลืออยู่ 6 วินาที คำอธิบาย ไม่ว่าการโยนโทษจะลงหรือไม่ ทีม A จะได้ส่งที่เส้นข้างกึ่งกลางสนามตรงข้ามโต๊ะบันทึกคะแนน ทีม A จะได้เวลา 24 วินาทีใหม่ คำอธิบายเดียวกันนี้ใช้ได้สำหรับการฟาล์วเทคนิคและการฟาล์วเสียสิทธิ์ กติกาข้อ 30 ลูกบอลกลับแดนหลัง Ball returned to the backcourt ประเด็น ขณะที่ลอยตัวอยู่ในอากาศ ผู้เล่นมีสถานะเสมือนหนึ่งเขาอยู่บนพื้นครั้งสุดท้ายก่อนที่เขาจะกระโดดขึ้นไปในอากาศ อย่างไรก็ตามผู้เล่นที่กระโดดจากแดนหน้าและได้ครอบครองบอลขณะที่ลอยอยู่กลางอากาศ เขาคือผู้เล่นคนแรกที่ทำให้ทีมของเขากลายเป็นทีมครอบครองบอล แต่ด้วยแรงส่งตัวทำให้เขาได้กลับสู่แดนตนเอง โดยไม่สามารถช่วยตนเองและลูกบอลหลีกเลี่ยงการกลับสู่แดนหลังได้ ดังนั้นผู้เล่นที่ลอยตัวอยู่กลางอากาศ สามารถครอบครองบอลใหม่ได้ ตำแหน่งของผู้เล่นคนนั้นที่เกี่ยวกับ แดนหน้า/แดนหลัง จะไม่นำมาบังคับใช้ จนกว่าผู้เล่นจะลงสู่พื้นด้วยเท้าทั้งสองข้าง ตัวอย่างที่ 1 A4 อยู่ในแดนหลังพยายามส่งบอลรุกเร็วไปให้ A5 ที่อยู่ในแดนหน้า B3 กระโดดขึ้นจากแดนหน้า จับบอลไว้ได้ในขณะที่ลอยตัวอยู่ในอากาศ และลง สู่พื้น a) ด้วยเท้าทั้งสองข้างในแดนหลัง b) ยืนคร่อมเส้นกลาง c) ยืนคร่อมเส้นกลางและ เลี้ยงบอลหรือส่งบอลไปแดนหลัง คำอธิบาย ไม่ผิดระเบียบ B3 ได้ครอบครองครั้งแรกของทีม ขณะลอยตัวอยู่กลางอากาศ ตำแหน่งของเขาที่เกี่ยวกับ แดนหน้า/แดนหลัง จะไม่นำมาพิจารณา จนกว่าเท้าทั้งสองข้างจะกลับลงสู่พื้น ในทุกกรณีของ B3 เป็นการเล่นที่ถูกต้องตามกติกาในแดนหลังของเขา ตัวอย่างที่ 2 ขณะที่เล่นลูกกระโดดเริ่มต้นการแข่งขันช่วงเวลาแรกระหว่าง A4 กับ B4 หลังจากลูกบอลถูกปัดอย่างถูกต้องแล้ว A5 ได้กระโดดขึ้นจากแดนหน้า จับบอลไว้ได้ในขณะที่ลอยตัวอยู่ในอากาศและลงสู่พื้น a) ด้วยเท้าทั้งสองข้างในแดนหลัง b) ยืนคร่อมเส้นกลาง c) ยืนคร่อมเส้นกลาง และเลี้ยงบอลหรือส่งบอลไปแดนหลัง คำอธิบาย ไม่เกิดการผิดระเบียบ A5 ได้ครอบครองบอลครั้งแรกของทีม ขณะลอยตัวอยู่ในอากาศ ในทุกกรณีของ A5 เป็นการเล่นที่ถูกต้องตามกติกาในแดนหลังของเขา ตัวอย่างที่ 3 A4 เป็นผู้ส่งบอลเข้าเล่นในแดนหน้า เขาส่งบอลไปให้ A3 A3 กระโดดจากแดนหลังของเขา จับบอลไว้ได้ในขณะลอยตัวอยู่ในอากาศและลงสู่พื้น a) ด้วยเท้าทั้งสองข้างในแดนหลัง b) ยืนคร่อมเส้นกลาง c) ยืนคร่อมเส้นกลาง และเลี้ยงบอลหรือส่งบอลไปแดนหลัง คำอธิบาย A4 ถือว่าเป็นการผิดระเบียบ ด่อน A4 ส่งบอลเข้าเล่น ทีม A เป็นทีมครอบครองบอลอยู่ในแดนหน้า A3 จับบอลไว้ได้ในขณะลอยตัวอยู่ในอากาศและลงสู่พื้นในแดนหลังของเขาในทุกกรณีของ A3 เป็นการเล่นที่ผิดกติกาการส่งบอลกลับสู่แดนหลัง ตัวอย่างที่ 4 A4 อยู่ในแดนหลังของตนเอง พยายามส่งบอลให้ A5 ที่อยู่ในแดนหน้า B4 กระโดดจากแดนหน้าของเขา จับบอลไว้ได้ในขณะที่ลอยตัวอยู่ในอากาศ และก่อนที่เขาจะลงสู่พื้นในแดนหลัง เขาส่งบอลให้ B5 ที่อยู่ในแดนหลัง คำอธิบาย ทีม B กระทำผิดกติกาการส่งบอลกลับสู่แดนหลัง กติกาข้อ 33 การปะทะ หลักการทั่วไป 33.10 เขตพื้นที่ปลอกการฟาล์วชน No charge semi-circle area ประเด็น จุดมุ่งหมายของเขตพื้นที่ปลอดการฟาล์วชนไม่ได้เป็นโอกาสให้แก่ฝ่ายรับที่อยู่ในตำแหน่งใต้ห่วงของตนเองเพื่อรับการฟาล์วชาร์ต จากผู้เล่นฝ่ายรุก ที่กำลังครอบครองบอลและกำลังเคลื่อนที่พุ่งเข้าหาห่วง กติกาเขตพื้นที่ปลอดการฟาล์วชน จะนำมาใช้เมื่อ a) ผู้เล่นฝ่ายรับมีเท้าทั้งสองข้าง อยู่ในพื้นที่ครึ่งวงกลม เส้นครึ่งวงกลมไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ครึ่งวงกลม b) ผู้ลัยฝ่ายรุกจะต้องพุ่งเข้าหาห่วง ข้ามเส้นครึ่งวงกลม และพยายามยิงประตู หรือส่งบอลขณะลอยตัวอยู่กลางอากาศ กติกาเขตพื้นที่ปลอดการฟาล์วชนจะไม่ใช้ในการปะทะ หรือการชนอื่น ๆ ที่ถูกตัดสินตามกติกาทั่วไป เช่น หลักทรงกระบอก หลักการสกัดกั้น และหลักการชน ได้แก่ a) สำหรับทุกสถานการณ์การเล่นที่เกิดขึ้นนอกเขตพื้นที่ปลอดการฟาล์วชน รวมถึงพื้นที่ระหว่างครึ่งวงกลมถึงเส้นหลัง b) สำหรับทุกสถานการณ์การแย่งบอล จากการยิงประตู เมื่อลูกบอลกระดอนและเกิดสถานการณ์ปะทะกัน c) สำหรับทุกสถานการณ์ในเรื่องการใช้แขน มือ ขา หรือส่วนต่าง ๆ ของร่างกายโดยผู้เล่นทั้งฝ่ายรุกและฝ่ายป้องกัน ตัวอย่างที่ 1 A4 กระโดดยิงประตูจาดพื้นที่นอกครึ่งวงกลม และเข้าชน B4 ที่อยู่ในพื้นที่ครึ่งวงกลม คำอธิบาย A4 การกระทำของ A4 เป็นไปตามกติกาเขตพื้นที่ปลอดการฟาล์วชน ตัวอย่างที่ 2 A4 เลี้ยงบอลไปตามแนวเส้นหลัง หลังจากเข้าถึงพื้นที่หลังกระดาน เขาได้กระโดดทแยงหรือกระโดดถอยหลังชน B4 ที่อยู่ในตำแหน่งป้องกันที่ถูกต้องในพื้นที่ครึ่งวงกลม คำอธิบาย เป็นการฟาล์วของ A4 กติกาเขตพื้นที่ปลอดการฟาล์วชนไม่ได้นำมาใช้ เนื่องจาก A4 เข้าไปฝนพื้นที่จากด้านหลังกระดาน ซึ่งเป็นเขตที่เป็นเส้นแนวสมมติ ตัวอย่างที่ 3 A4 ยิงประตู ลูกบอลกระทบห่วงและเกิดสถานการณ์การแย่งบอล A5 กระโดดจับบอลกลางอากาศ แล้วชา B4 ที่ยืนป้องกันอย่างถูกต้องอยู่ในพื้นที่ครึ่งวงกลม คำอธิบาย A5 ฟาล์วชน กติกาเขตพื้นที่ปลอดการฟาล์วชนไม่นำมาใช้ ตัวอย่างที่ 4 A4 พุ่งเข้าหาห่วงในท่าการยิงประตู แทนที่จะยิงประตู A4 ส่งบอลให้ A5 ที่กำลังตามเข้ามา A4 ชน B4 ที่อยู่ในเขตพื้นที่ปลอดการฟาล์วชน ในเวลาเดียวกัน A5 ได้บอลและพุ่งตรงไปที่ห่วงประตูเพื่อทำคะแนน คำอธิบาย A4 ฟาล์วชน กติกาเขตพื้นที่ปลอดการฟาล์วชนไม่นำมาใช้ เพราะ A4 ใช้ลำตัวเปิดทางให้ A5 ทำประตู ตัวอย่างที่ 5 A4 พุ่งเข้าหาห่วงประตู แทนที่จะยิงประตู A4 ส่งบอลให้ A5 ที่ยืนอยู่ที่มุมสนาม และ A4 ชน B4 ที่อยู่ในพื้นที่ครึ่งวงกลม คำอธิบาย เป็นการเล่นที่ถูกต้องตามกติกาเขตพื้นที่ปลอดการฟาล์วชน กติกาข้อ 36 ฟาล์วผิดวิสัยนักกีฬา Unsportmanlike foul ประเด็นที่ 1 ช่วงเวลา 2 นาทีสุดท้ายของช่วงการเล่นที่ 4 และช่วงเวลา 2 นาทีสุดท้ายของการต่อเวลาพิเศษ เมื่อลูกบอลออกนอกสนามและต้องส่งบอลเข้าเล่น ขณะที่บอลยังอยู่ในมือของกรรมการหรืออยู่ในมือของผู้เล่นที่ส่งบอลแล้ว รี เวลานั้นถ้าผู้เล่นฝ่ายป้องกันที่อยู่ในสนามแข่งขัน เป็นฝ่ายทำให้เกิดการปะทะกับผู้เล่นฝ่ายรุกที่อยู่ในสนามแข่งขัน และมีการเรียกฟาล์ว ถือว่าเป็นการฟาล์วผิดวิสัยนักกีฬา ตัวอย่างที่ 1 มีเวลาการเล่นอยู่ 0.53 วินาที ในนาทีสุดท้ายของการแข่งขัน A4 ถือบอลอยู่ในมือเพื่อส่งเข้าเล่น B5 ไปปะทะกับผู้เล่นในสนามแข่งขัน และ B5 ถูกเรียกฟาล์ว คำอธิบาย เป็นที่ชัดเจนว่า B5 ไม่พยายามเล่นบอลและทำให้ได้เปรียบที่ผิดวิสัยนักกีฬาโดยไม่ต้องการให้นาฬิกาเริ่มเดินใหม่ ให้เรียกฟาล์วผิดวิสัยนักกีฬา โดยไม่ต้องมีการตักเตือน ตัวอย่างที่ 2 มีเวลาการเล่นเหลืออยู่ 0.53 วินาที ในนาทีสุดท้านของการแข่งขัน A4 ถือบอลอยู่ในมือเพื่อส่งเข้าเล่น A5 ไปปะทะกับ B5 ในสนามแข่งขัน และ A5 ถูกเรียกฟาล์ว คำอธิบาย A5 ไม่ได้เปรียบจากการทำฟาล์วให้เรียกฟาล์วบุคคลแก่ A5 ยกเว้นการปะทะที่รุนแรง ซึ่งอาจเรียกเป็นฟาล์วผิดวิสัยนักกีฬา ทีม B ได้ส่งบอลเข้าเล่น ณ บริเวณใกล้จุดเกิดเหตุ ตัวอย่างที่ 3 มีเวลาเหลืออยู่1.02 วินาที ในนาทีสุดท้ายของการแข่งขัน ด้วยคะแนน A83-B80 ลูกบอลได้หลุดจากมือผู้ส่งเข้าเล่น A4 ไม่ว่าลูกบอลได้ส่งไปที่ใดในสนามแข่งขันแล้ว B5 ทำให้เกิดการปะทะกับ A5 B5 ถูกเรียกฟาล์ว คำอธิบาย เป็นการชัดเจนว่า B5 ไม่พยายามเล่นบอลและทำให้ได้เปรียบที่ผิดวิสัยนักกีฬาโดยไม่ต้องการให้นาฬิกาเริ่มเดินใหม่ ให้เรียกเป็นฟาล์วผิดวิสัยนักกีฬา โดยไม่ต้องมีการตักเตือน กติกาข้อ 9 การเริ่มต้นและสิ้นสุดของช่วงเวลาการแข่งขัน Begining and end of a period ประเด็นที่ 1 เกมการแข่งขันเริ่มขึ้นไม่ได้ ถ้าแต่ละทีมมีผู้เล่นในสนามแข่งขันที่พร้อมจะแข่งขันไม่ครบ 5คน ถ้าทีมมีผู้เล่นน้อยกว่า 5 คนในสนามแข่งขัน ณ เวลาที่เริ่มการแข่งขัน กรรมการต้องใช้ความละเอียดอ่อนกับเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคดล่วงหน้าได้ ต่อคำอธิบายเหตุผลที่ต้องล่าช้า ถ้าคำอธิบายเหตุผลที่ต้องล่าช้าสามารถรับฟังได้ ไม่ต้องปรับเป็นฟาล์วเทคนิค แต่ถ้าเหตุผลฟังแล้วรับไม่ได้ ให้ปรับเป็นฟาล์วเทคนิค และ/หรือปรับให้แพ้ จากผลที่ผู้เล่นมาสนามช้า ตัวอย่าง เมื่อเวลาเริ่มต้นการแข่งขันตามกำหนดการ ทีม A มีผู้เล่นในสนามแข่งขันและพร้อมที่จะเล่นน้อยกว่า 5 คน a) ตัวแทนทีม A สามารถอธิบายและชี้แจงสาเหตุที่มาถึงสนามล่าช้าของผู้เล่นทีม A ได้ b) ตัวแทนทีม A ไม่สามารถอธิบายและไม่สามรถชี้แจงเหตุผลที่มาถึงสนามล่าช้าของผู้เล่นทีม A คำอธิบาย a) การเริ่มต้นการแข่งขันสามารถล่าช้าได้ไม่เกิน 15 นาที ถ้าผู้เล่นที่มาช้ามาถึงสนามแข่งขันแลพร้อมที่จะแข่งขันได้ก่อน 15 นาทีผ่านไป ให้เริ่มการแข่งขันได้ ถ้าผู้เล่นที่มาช้ายังมาไม่ถึงสนามแข่งขัน ไม่พร้อมที่จะแข่งขันหลัง 15 นาที ผ่านไป แล้วให้ปรับเป็นแพ้กับทีม A บันทึกคะแนน เป็น 20: 0 b) การเริ่มต้นการแข่งขันสามารถล่าช้าได้ไม่เกิน 15 นาที ถ้าผู้เล่นที่มาช้ามาถึงสนามและพร้อมที่จะแข่งขันได้ก่อน 15 นาทีผ่านไป สามารถปรับฟาล์วเทคนิคผู้ฝึกสอนทีม A ได้(บันทึกเป็น “B”) หลังจากนั้นจึงเริ่มต้นการแข่งขัน ถ้าผู้เล่นที่ยังมาไม่ถึงสนาม ไม่พร้อมที่จะแข่งขันได้หลัง 15 นาทีผ่านไปแล้วให้ปรับแพ้กับทีม A บันทึกคะแนนเป็น 20: 0 ในทุกกรณี ผู้ตัดสินจะต้องเขียนรายงานลงในใบบันทึกคะแนนถึงคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ข้อ 38 ฟาล์วเทคนิค Technical Foul ประเด็นที่ 3 ขณะที่ผู้เล่นกำลังยิงประตู ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามจะต้องไม่ไปรบกวนผู้ยิงประตูด้วยการใช้มือ(มือข้างเดียวหรือสองมือ)โบกบังสายตาผู้ยิงประตู ร้องตะโกนเสียงดัง กระทืบเท้าลงพื้นอย่างแรง ตบมือใกล้ใบหน้าผู้ยิงประตู การกระทำดังกล่าวนำไปสู่การปรับฟาล์วเทคนิค ถ้าผู้ยิงประตูเสียเปรียบจากการกระทำนั้น หรือถูกตักเตือนถ้าผู้ยิงประตูไม่เสียเปรียบ ตัวอย่าง A4 กำลังยิงประตู B4 พยายามทำให้ A4 เสียสมาธิ ด้วยการตะโกนร้องเสียงดังหรือกระทืบเท้าลงพื้นอย่างแรงผลการยิงประตูคือ a) การยิงประตูเป็นผล b) การยิงประตูไม่เป็นผล คำอธิบาย B4 ต้องได้รับการตักเตือน รวมทั้งต้องสื่อให้ให้ผู้ฝึกสอนทีม B รับรู้ด้วย a) การกล่าวตักเตือนนี้ เป็นการตักเตือนผู้เล่นทีม B ทุกคนถึงพฤติกรรมในลักษณะเดียวกัน สำหรับการแข่งขันที่เหลืออยู่ b) ปรับฟาล์วเทคนิค B4


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน