รับสอนพิเศษตัวต่อตัวหรือกลุ่มรันสอนพิเศษทุกวิชาระดับอนุบาลและประถม ส่วนมัธยมต้นสอนเฉพาะภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์      ประวัติการศึกษาประถมโรงเรียนบ้านยวนโปะ มัธยมต้นMini English Programeโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ มัธยมตอนปลายโครงการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์พิเศษโรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรังแอดเข้าอุดมศึกษาได้ 3 แห่งแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ,วิศวะกรรมศาสตร์ภาคภาาอังกฤษ มหทวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันได้เลือกศึกษา หลักสูตรสาธารรสุขชุมชน วิทยาลัยการสาธารณสุข จังหวัดตรัง ชั้นปีที่ 1

ประวัติกาารทำงาน Waiter In Room Dinning  Service and MiniBar F&B Position,Sheraton Grand Laguna Phuket Hotel. เคยสอนพิเศษภาาอังกฤษตัวต่อตัวอนุบาลประถม และเด็กราชภัฏภูเก็ต   คิดอัตราการสอนเป็นชั่วโมง ราคาชั่วโมงล่ะตามราคาที่ผู้เรียนต้องการตกลง  สอนถึงที่หรือหากสะดวก ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดตรัง

...มุ่งมั่นอยากสอน รักการสอน   สนใจติดต่อ ...คุณวิศิษฏ์  : 085-7964593


โดย.. SNOW-ND 61.19.71.46   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน