ปั่นเมืองตรัง อาทิตย์ที่ 531107


  1 2 3    หน้าถัดไป >ปั่นไปทอดกฐิน 4 วัด วัดโคกพิกุล วัดโคกหล่อ วัดคลองน้ำเจ็ด วัดไทรงาม แล้วปั่นไปดูคันกั้นน้ำพังที่หนองตรุด..และไปดูน้ำบ่าถนนที่ท่าแก้มดำ...ครับ

โดย.. TIGERSONG 118.173.140.136   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

9 พ.ย.2553  เวลา 00:10 น.
โดย.. TIGERSONG 118.173.140.136  

ณ วัดโคกพิกุล

 ความคิดเห็นที่ 2

9 พ.ย.2553  เวลา 00:11 น.
โดย.. TIGERSONG 118.173.140.136  

ร่องรอยน้ำท่วมครับ...

 ความคิดเห็นที่ 3

9 พ.ย.2553  เวลา 00:14 น.
โดย.. TIGERSONG 118.173.140.136  

หลังทำบุญแล้ว...กินกาแฟเสร็จก็ต้องไปต่อครับ...

 ความคิดเห็นที่ 4

9 พ.ย.2553  เวลา 00:15 น.
โดย.. TIGERSONG 118.173.140.136  

เจ้าภาพ...กำลังเข้ามา..

 ความคิดเห็นที่ 5

9 พ.ย.2553  เวลา 00:16 น.
โดย.. TIGERSONG 118.173.140.136  

เลี้ยวเข้าตรงนี้...

 ความคิดเห็นที่ 6

9 พ.ย.2553  เวลา 00:17 น.
โดย.. TIGERSONG 118.173.140.136  

เลียบตามลำคลองท่าปาป

 ความคิดเห็นที่ 7

9 พ.ย.2553  เวลา 00:18 น.
โดย.. TIGERSONG 118.173.140.136  

แล้วก็มาถึงวัดโคกหล่อ...

 ความคิดเห็นที่ 8

9 พ.ย.2553  เวลา 00:21 น.
โดย.. TIGERSONG 118.173.140.136  

ณ โรงเลี้ยงวัดโคกหล่อครับ...

 ความคิดเห็นที่ 9

9 พ.ย.2553  เวลา 00:22 น.
โดย.. TIGERSONG 118.173.140.136  

ทำบุญเสร็จ..ก็ต้องไปต่อ...

 ความคิดเห็นที่ 10

9 พ.ย.2553  เวลา 00:23 น.
โดย.. TIGERSONG 118.173.140.136  

มุ่งหน้าไปวัดคลองน้ำเจ็ด...

 ความคิดเห็นที่ 11

9 พ.ย.2553  เวลา 00:24 น.
โดย.. TIGERSONG 118.173.140.136  

ถึงแล้ว..คลองน้ำเจ็ด...

 ความคิดเห็นที่ 12

9 พ.ย.2553  เวลา 00:26 น.
โดย.. TIGERSONG 118.173.140.136  

ริมคลองน้ำเจ็ด...

 ความคิดเห็นที่ 13

9 พ.ย.2553  เวลา 00:27 น.
โดย.. TIGERSONG 118.173.140.136  

ก่อนที่จะจากมาครับ...

 ความคิดเห็นที่ 14

9 พ.ย.2553  เวลา 00:29 น.
โดย.. TIGERSONG 118.173.140.136  

ผ่านเขาแปะช้อย...

 ความคิดเห็นที่ 15

9 พ.ย.2553  เวลา 00:30 น.
โดย.. TIGERSONG 118.173.140.136  

มาถึงวัดไทรงาม...

 ความคิดเห็นที่ 16

9 พ.ย.2553  เวลา 00:32 น.
โดย.. TIGERSONG 118.173.140.136  

ก่อนมื้อเที่ยงที่วัดไทรงาม...

 ความคิดเห็นที่ 17

9 พ.ย.2553  เวลา 00:33 น.
โดย.. TIGERSONG 118.173.140.136  

คณะกลองยาว...

 ความคิดเห็นที่ 18

9 พ.ย.2553  เวลา 00:34 น.
โดย.. TIGERSONG 118.173.140.136  

ก่อนจากมา...ครับ...แฮะแฮะแฮะ

 ความคิดเห็นที่ 19

9 พ.ย.2553  เวลา 00:36 น.
โดย.. TIGERSONG 118.173.140.136  

ปั่นไปกันต่อ...

 ความคิดเห็นที่ 20

9 พ.ย.2553  เวลา 00:37 น.
โดย.. TIGERSONG 118.173.140.136  

จุดนี้ยังมีน้ำผ่านทาง...


  1 2 3    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน