เชอญชวน


เชิญชวน นักธุรกิจ พ่อค้า แม่ค้า ประชาชน รวมกันสนับสนุน บริจาคสิ่งของ อาหาร ของใช้ ยารักษาโรค หรือ กำลังกาย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง ที่ วัดควนวิเศษมูลนิธิ  075-225665 075-224771

โดย.. nuttmusic 118.173.131.221   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน