ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม รร.ทิพยรัตน์วิทยาโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา จ.ตรัง โดยผู้บริหาร คณะครูและเจ้าหน้าที่ เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ อ.เมือง จ.ตรัง และพื้นที่ใกล้เคียง ในวันที่ 3 พ.ย 2553 โดยการสนับสนุนผู้อำนวยการโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา อ.วันดี จริงจิตร ผู้มีความประสงค์ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โปรดติดต่อที่ โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา อ.เมือง จ.ตรัง โทร.075-210865 ,086-5482555 ,085-8882779

โดย.. the freedom 113.53.240.98   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

3 พ.ย.2553  เวลา 17:56 น.
โดย.. the freedom 113.53.240.98  

ภาพที่ 2

 ความคิดเห็นที่ 2

3 พ.ย.2553  เวลา 17:56 น.
โดย.. the freedom 113.53.240.98  

ภาพที่ 3

 ความคิดเห็นที่ 3

3 พ.ย.2553  เวลา 17:56 น.
โดย.. the freedom 113.53.240.98  

ภาพที่ 4

 ความคิดเห็นที่ 4

3 พ.ย.2553  เวลา 18:00 น.
โดย.. the freedom 113.53.240.98  

ภาพที่ 5

 ความคิดเห็นที่ 5

3 พ.ย.2553  เวลา 18:01 น.
โดย.. the freedom 113.53.240.98  

ภาพที่ 6

 ความคิดเห็นที่ 6

3 พ.ย.2553  เวลา 18:02 น.
โดย.. the freedom 113.53.240.98  

ภาพที่ 8

 ความคิดเห็นที่ 7

3 พ.ย.2553  เวลา 18:03 น.
โดย.. the freedom 113.53.240.98  

ภาพที่ 9

 ความคิดเห็นที่ 8

3 พ.ย.2553  เวลา 18:03 น.
โดย.. the freedom 113.53.240.98  

ภาพที่ 10

 ความคิดเห็นที่ 9

3 พ.ย.2553  เวลา 18:04 น.
โดย.. the freedom 113.53.240.98  

ภาพที่ 11

 ความคิดเห็นที่ 10

3 พ.ย.2553  เวลา 18:04 น.
โดย.. the freedom 113.53.240.98  

ภาพที่ 12

 ความคิดเห็นที่ 11

3 พ.ย.2553  เวลา 18:05 น.
โดย.. the freedom 113.53.240.98  

ภาพที่ 13

 ความคิดเห็นที่ 12

3 พ.ย.2553  เวลา 18:06 น.
โดย.. the freedom 113.53.240.98  

ภาพที่ 14

 ความคิดเห็นที่ 13

3 พ.ย.2553  เวลา 18:06 น.
โดย.. the freedom 113.53.240.98  

ภาพที่ 15

 ความคิดเห็นที่ 14

3 พ.ย.2553  เวลา 18:07 น.
โดย.. the freedom 113.53.240.98  

ภาพที่ 16

 ความคิดเห็นที่ 15

3 พ.ย.2553  เวลา 18:07 น.
โดย.. the freedom 113.53.240.98  

ภาพที่ 17

 ความคิดเห็นที่ 16

3 พ.ย.2553  เวลา 18:07 น.
โดย.. the freedom 113.53.240.98  

ภาพที่ 18


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน