ระดมความคิดเห็นที่ถ้ำวังพระยาพิชัยสงคราม22 ตุลาคม 2553 นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง พร้อมทีมงานอบจ.ตรัง (นายสมวงศ์ อินแก้วศรี สมาชิกสภาอบจ.ตรัง นายสมชาย ว่องธวัชชัย ที่ปรึกษานายกอบจ.ตรัง นายสิทธิ หลีกภัย เลขานุการนายกอบจ.ตรัง) ร่วมกับเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วน (นายกอบต.คลองปาง นายกอบต. หนองบัว นายอำเภอรัษฎา) และกลุ่มประชาชนในพื้นที่ (เช่น กลุ่มสตรี) ร่วมกันประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อวางแผนการพัฒนาบริเวณถ้ำวังพระยาพิชัยสงคราม อำเภอรัษฎา ให้เป็นจุดท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนใหม่ของจังหวัดตรัง

 

การพัฒนาอย่างยั่งยืนคือการพัฒนาที่คำนึงถึงมติทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป (การพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนส่วนใหญ่มักเป็นการพัฒนาที่คำนึงถึงเพียงมติด้านเศรษฐกิจเพียงด้านเดียว)  


โดย.. อบจ.ตรัง 61.19.71.78   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

29 ต.ค.2553  เวลา 16:25 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 61.19.71.78  

ผู้เข้าร่วมประชุม


 ความคิดเห็นที่ 2

29 ต.ค.2553  เวลา 16:26 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 61.19.71.78  

ภาพสถานที่


 ความคิดเห็นที่ 3

29 ต.ค.2553  เวลา 16:26 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 61.19.71.78  

ภาพสถานที่

 

(ประชาสัมพันธ์โดย สิทธิ หลีกภัย เลขานุการนายกอบจ.ตรัง)    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน