อาสาสมัครร่วมประสานงานเทศกาลถือศีลกินเจ ตรัง


ในระหว่างวันที่ 8-16 ตุลาคม 2553 ซึ่งเป็นเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี 2553 ในส่วนของ จ.ตรัง สมาชิก อาสาสมัครกู้ภัย  วิทยุสมัครเล่น  อปพร.  ในจ.ตรัง ได้ร่วมกันประสานงานด้านการสื่อสาร และอำนวยความสะดวกขบวนโปรดสาธุชนในเขตเทศบาลนครตรัง และต่างอำเภอ ตลอดจนสนับสนุนและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร  ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ทั้งนี้ อาสาสมัครล้วนมาแต่ด้วยความสมัครใจทั้งสิ้น
จึงขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้  ท่านใดมีรูปภาพขอให้แบ่งปันกันชม

โดย.. AB-9000_Trg 202.28.64.1   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

12 ต.ค.2553  เวลา 21:42 น.
โดย.. AB-9000_Trg 202.28.64.1  

ในภารกิจ ว.42 ประกอบด้วย
รถเบิกทาง
รถนำขบวน
รถปิดท้ายขบวน
ม้าเร็ว (จักรยานยนต์)


 ความคิดเห็นที่ 2

12 ต.ค.2553  เวลา 21:45 น.
โดย.. AB-9000_Trg 202.28.64.1  

ศาลเจ้ากิวฮ๋องเอี๋ย ออกโปรดสาธุชน อ.กันตัง
จอดรถ ว.42 แล้วไปอำนวยความสะดวกการจราจรทางร่วมทางแยก

 ความคิดเห็นที่ 3

12 ต.ค.2553  เวลา 21:47 น.
โดย.. AB-9000_Trg 202.28.64.1  

ว.42 "990"

 ความคิดเห็นที่ 4

12 ต.ค.2553  เวลา 21:49 น.
โดย.. AB-9000_Trg 61.7.219.179  

HS9 SOU  HS9 SOV (อปพร.เทศบาลนครตัง "เมขลา") มาร่วมด้วย


 ความคิดเห็นที่ 5

12 ต.ค.2553  เวลา 21:53 น.
โดย.. AB-9000_Trg 202.28.64.1  

ขบวนศาลเจ้าพ่อหมื่นราม หยุดพักที่แยกวิเศษกุล

 ความคิดเห็นที่ 6

12 ต.ค.2553  เวลา 21:55 น.
โดย.. AB-9000_Trg 202.28.64.1  

.

 ความคิดเห็นที่ 7

12 ต.ค.2553  เวลา 21:56 น.
โดย.. AB-9000_Trg 202.28.64.1  

.

 ความคิดเห็นที่ 8

12 ต.ค.2553  เวลา 21:58 น.
โดย.. AB-9000_Trg 202.28.64.1  

.

 ความคิดเห็นที่ 9

12 ต.ค.2553  เวลา 22:00 น.
โดย.. AB-9000_Trg 202.28.64.1  

.

 ความคิดเห็นที่ 10

13 ต.ค.2553  เวลา 22:29 น.
โดย.. RESCUE66 118.173.132.177  

โฉนหน้าครับ

 ความคิดเห็นที่ 11

13 ต.ค.2553  เวลา 22:32 น.
โดย.. RESCUE66 118.173.132.177  

ที่ศาลเจ้าพ่อหมื่นราม

 ความคิดเห็นที่ 12

13 ต.ค.2553  เวลา 22:38 น.
โดย.. RESCUE66 118.173.132.177  

HS9GAZ หรือ บรรเทา70

 ความคิดเห็นที่ 13

13 ต.ค.2553  เวลา 22:42 น.
โดย.. RESCUE66 118.173.132.177  

พัก..รอ

 ความคิดเห็นที่ 14

13 ต.ค.2553  เวลา 22:45 น.
โดย.. RESCUE66 118.173.132.177  

ต่อ

 ความคิดเห็นที่ 15

13 ต.ค.2553  เวลา 22:46 น.
โดย.. RESCUE66 118.173.132.177  

บรรเทา 11 คนไหน คิดเอาเองจ้า...

 ความคิดเห็นที่ 16

13 ต.ค.2553  เวลา 22:49 น.
โดย.. RESCUE66 118.173.132.177  

นี้ซิ...ทีมเด็กแว้นทั้งหลาย...

 ความคิดเห็นที่ 17

13 ต.ค.2553  เวลา 22:52 น.
โดย.. RESCUE66 118.173.132.177  

ว.4 ว.42 ศาลเจ้ากิวอ๋องเอี๋ย...สด...สด..

 ความคิดเห็นที่ 18

13 ต.ค.2553  เวลา 22:54 น.
โดย.. RESCUE66 118.173.132.177  

รถแดง...ฉึก..ฉึก..

 ความคิดเห็นที่ 19

14 ต.ค.2553  เวลา 21:49 น.
โดย.. AB-9000_Trg RESC.70 202.28.64.1  

บรรเทา73 ภารกิจม้าเร็ว (สีฟ้า) และประสานงานกับคณะกรรมการศาลเจ้ากิวอ๋องเอี่ย
เมขลา 101 ภารกิจม้าเร็ว (สีแดง)    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน